SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Bản tin Hàng rào kỹ thuật trong thương mại tháng 8

[11/08/2021 08:28]

Bản tin Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) tháng 8

Philippines: Quy định quản lý nhập khẩu và xử lý sản phẩm gỗ nhập khẩu

Ngày 17/6/2021 Philippines đã gửi thông báo mã G/TBT/N/PHL/256 cho các nước Thành viên WTO về việc nước này vừa ban hành Pháp lệnh DENR DAO 2021 – 06 sửa đổi Quy định quản lý nhập khẩu và xử lý sản phẩm gỗ nhập khẩu. Mục tiêu chung của Pháp lệnh này nhằm hợp lý hóa các yêu cầu và thủ tục nhập khẩu sản phẩm gỗ vào Philippines. Đối tượng áp dụng của Pháp lệnh này gồm nhiều sản phẩm khác nhau như HS 4401 (Gỗ nhiên liệu, ở dạng gỗ tròn, phôi, cành cây, gỗ dổi hoặc các dạng tương tự; gỗ ở dạng dăm hoặc hạt; mùn cưa và phế liệu gỗ và mảnh vụn, đã hoặc chưa kết thành các khúc gỗ, viên, viên hoặc các dạng tương tự); HS 4402 (Than gỗ, bao gồm than vỏ hoặc hạt (trừ than củi dùng làm thuốc chữa bệnh, than củi trộn nhang, than hoạt tính và than củi ở dạng bút chì màu); HS 4412: Ván ép, ván venner và các loại gỗ ghép tương tự (không bao gồm tấm gỗ nén, tấm gỗ cellular, tấm hoặc tấm lát gỗ, gỗ dát và các tấm có thể được xem như các bộ phận đồ nội thất … Pháp lệnh này đã được Philippines ban hành vào ngày 21/4/2021 và công bố trên Công báo vào 4/5/2021. Văn bản sẽ có hiệu lực kể từ ngày 19/5/2021.

Thông tin chi tiết liên quan tới văn bản này đề nghị xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/PHL/21_4205_00_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/PHL/256.

Ảnh minh họa

EU: Dự thảo sửa đổi Phụ lục XIV quy định (EC) số 1907/2006 về đăng ký, đánh giá, cấp phép và hạn chế hóa chất (REACH)

Ngày 18/06/2021 EU thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Phụ lục XIV Quy định (EC) số 1907/2006 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu về Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế Hóa chất (REACH). Phụ lục XIV bao gồm danh sách các chất phải tuân theo các yêu cầu trong Mục VII của Quy định(EC) số 1907/2006. Dự thảo đề xuất bổ sung 5 chất vào Phụ lục, đó là:

– Tetraethyllead;

– 4,4′-bis (dimethylamino) -4 ” – (metylamino) trityl alcohol [với ≥ 0,1% xeton của Michler (EC số 202-027-5) hoặc Michler gốc (EC số 202-959-2 )];

– Sản phẩm phản ứng của 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde và 4-heptylphenol, phân nhánh và mạch thẳng (RP-HP) [với ≥0,1% w / w 4-heptylphenol, phân nhánh và tuyến tính];

– 2-etylhexyl 10-etyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE);

– Khối lượng phản ứng của 2-etylhexyl 10-etyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat và 2-etylhexyl 10-etyl-4 – [[2 – [( 2-ethylhexyl) oxy] -2-oxoethyl] thio] -4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (khối lượng phản ứng của DOTE và MOTE).

Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 02 năm 2022. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày đăng trên Công báo chính thức của EU. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 17/8/2021. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/EEC/21_4219_00_e.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/EEC/21_4219_01_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/806

Ảnh minh họa

Hàn Quốc: Dự thảo sửa đổi quy định kỹ thuật đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự – An toàn, Phần 2-7: Yêu cầu riêng đối với máy giặt (KC 60335-2-7)

Ngày 18/06/2021 Hàn Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo sửa đổi Quy định kỹ thuật đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự – An toàn, Phần 2-7: Yêu cầu riêng đối với máy giặt (KC 60335-2-7). Các yêu cầu cụ thể đối với máy giặt (KC 60335-2-7) sẽ được hài hòa với các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan (IEC 60335-2-7). Các sửa đổi chính như sau:

1) Bổ sung các phương pháp thử nghiệm (Điều 20, 22…)

2) Bổ sung các thuật ngữ và định nghĩa (Khoản 3)

Mục đích của dự thảo nhằm hài hoà với tiêu chuẩn quốc tế. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 17/8/2021. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/KOR/21_4231_00_x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/KOR/971

Ảnh minh họa

Hàn Quốc: Dự thảo sửa đổi quy định kỹ thuật cho đèn điện phần 1 – Yêu cầu và thử nghiệm chung (KC 60598-1), các yêu cầu cụ thể đối với đèn điện (KC 60598-1)

Ngày 18/06/2021 Hàn Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo sửa đổi Quy định Kỹ thuật cho Đèn điện Phần 1: Yêu cầu và thử nghiệm chung (KC 60598-1). Các yêu cầu cụ thể đối với đèn điện (KC 60598-1) sẽ được hài hòa với các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan (IEC 60598-1). Các sửa đổi chính như sau:

1) Bổ sung các thử nghiệm liên quan về an toàn quang sinh học (điều 4.24, Nguy cơ ánh sáng xanh đối với võng mạc)

2) Bổ sung các yêu cầu về an toàn quang sinh học (khoản 3, Ghi dấu).

Mục đích của dự thảo nhằm hài hoà với tiêu chuẩn quốc tế. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 17/8/2021. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/KOR/21_4235_00_x.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/KOR/21_4235_01_x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/KOR/975

Ảnh minh họa

Ả Rập Xê Út: Quy chuẩn kỹ thuật quy định mức tối đa các chất gây ô nhiễm, độc hại trong thức ăn chăn nuôi

Ngày 23/06/2021 Ả Rập Xê Út thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quy định mức tối đa các chất gây ô nhiễm, độc hại trong thức ăn chăn nuôi. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khỏe của động vật và bảo vệ môi trường. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 22/8/2021. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/SAU/21_4294_00_x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/SAU/1200

Ảnh minh họa

Thái Lan: Quy định đối với màng bọc thực phẩm

Ngày 23/06/2021 Viện Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái Lan (TISI) thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Dự thảo TIS 1136-25XX Quy định đối với màng bọc thực phẩm, được thông báo cho WTO với mã thông báo theo G/TBT/N/THA/427, đã được thông qua với tên gọi cuối cùng là TIS 1136-2559 (2016). Thông tin chi tiết của Quy định xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/THA/19_0144_00_x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/THA/427/Add.1

Ảnh minh họa

Hàn Quốc: Dự thảo sửa đổi đạo luật về ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm

Ngày 22/06/2021 Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo sửa đổi “Đạo luật về ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm”. Cụ thể, Hàn Quốc sẽ nghiêm cấm ghi nhãn, quảng cáo thực phẩm và các sản phẩm khác sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, bao bì giống hoặc tương tự với các sản phẩm hóa chất gia dụng có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 21/8/2021. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/KOR/21_4267_00_x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/KOR/979.

Ảnh minh họa

Để có nội dung đầy đủ các thông báo của các nước thành viên WTO, Quý bạn đọc có thể truy cập vào địa chỉ Portal của Văn phòng TBT Việt Nam: http://tbt.gov.vn

Theo tbt.gov.vn (nhalinh)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ