SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày 30/10/2021 đến ngày 05/11/2021 (Điều chỉnh lần 1)
Tuần 42 đăng ngày 01/11/2021

THỨ BẢY: 30/10/2021

- 15 giờ 00’: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc với các nhà đầu tư: Taeyong E&C và Cty CP xây dựng và môi trường TTG để thảo luận các vấn đề liên quan đến việc đầu tư Nhà máy xử lý rác thải nguy hại và chất thải công nghiệp. Điểm tại phòng họp số 3, VP UBND TP.

 

CHỦ NHẬT: 31/10/2021

- 09 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp thẩm định kinh phí đề tài "Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch ở người sau tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 tại TPCT". Điểm tại Hội trường Sở. (P.QLKH, VP cùng dự)

 

THỨ HAI: 01/11/2021

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc Trần Đông Phương An tham gia công tác nghiên cứu. Điểm tại Trường Đại học Cần Thơ (Từ 01.11 - 05.11)

- 14 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp thông qua nội dung giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và phê duyệt chỉ tiêu hợp đồng một số loại công việc theo NĐ 68 của Chính phủ trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 của TPCT. Điểm tại phòng họp số 3, VP UBND TP.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương họp hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN “Chế tạo và sản xuất buồng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 phục vụ công tác phòng, chống dịch. Điểm tại Hội trường Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN. (P. PTCN&ĐMST, TTTT, TTUD cùng dự)

 

THỨ BA: ngày 02/11/2021

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

 

THỨ TƯ: ngày 03/11/2021

- 08 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín làm việc với đoàn kiểm tra hành chính Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN. Điểm tại Hội trường Sở. (Mời thành viên đoàn kiểm tra, Đ/c Xuân Thanh - KTT; Giám đốc, Kế toán và các Trưởng phòng liên quan của TTƯD)

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố Đề tài "Nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm chế biến từ trái mít (Artocarpus heterophyllus LAM)". Điểm tại Hội trường Sở
(P. QLKH, VP, TTTT cùng dự)

 

THỨ NĂM: 04/11/2021

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố Dự án KHCN: “Xây dựng mô hình sản xuất vú sữa theo chuỗi giá trị”. Điểm tại Hội trường Sở (P. QLKH, VP, TTTT cùng dự)

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

 

THỨ SÁU: 05/11/2021

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

Sở KH&CN Cần Thơ
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ