SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Thanh tra chuyên ngành đột xuất về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
Từ công tác nắm tình hình và biện pháp nghiệp vụ, Thanh tra Sở kết hợp với phòng nghiệp vụ của Công an thành phố phát hiện 02 cơ sở kinh doanh xăng dầu kém chất lượng trên địa bàn. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo Thanh tra Sở kết hợp các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện thanh tra đột xuất tại 02 doanh nghiệp này.

  Đoàn thanh tra lấy mẫu xăng

Ngày 25/10/2021, thực hiện Quyết định thanh tra số 213/QĐ-SKHCN ngày 22 tháng 10 năm 2021 và Quyết định thanh tra số 214/QĐ-SKHCN ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ về việc thanh tra chuyên ngành đột xuất về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, Thanh tra của Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập Đoàn thanh tra tại 02 tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Cần Thơ là Công ty TNHH MTV Xăng dầu Ngọc Phát, tại ấp Thới Thạnh, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ và Cửa hàng Xăng dầu số 30 tại Cần Thơ – Chi nhành Công ty Cổ phần Xăng dầu KK OIL, khu vực Phú Luông, phường Long Hưng, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ.

Đoàn thanh tra kiểm tra phương tiện đo xăng

Tại các cơ sở trên, Đoàn đã tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng kinh doanh xăng dầu. Kiểm tra về đo lường, việc sử dụng phương tiện đo thuộc danh mục phải kiểm định. Đoàn đã tiến hành lấy mẫu xăng dầu để kiểm tra chất lượng.

Đoàn thanh tra lập biên bản vi phạm của doanh nghiệp

Đoàn thanh tra kiểm tra niêm phong bồn chứa xăng

Đoàn thanh tra lập biên bản vi phạm của doanh nghiệp

Từ kết quả thử nghiệm mẫu, Đoàn Thanh tra đã tiến hành niêm phong 02 bồn chứa xăng kém chất lượng, mời đại diện doanh nghiệp làm việc, kết quả xác định 02 doanh nghiệp trên đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính bán hàng hóa (xăng không chì RON 95) có chỉ tiêu chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Chánh Thanh tra Sở đã ban hành Quyết định xử phạt Chi nhánh Công ty cổ phần KK OIL – Cửa hàng xăng dầu số 30 tại Cần Thơ số tiền 63.578.600 đồng, xử phạt bổ sung: tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu 01 tháng, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: buộc thu hồi, tái chế số lượng xăng kém chất lượng chưa tiêu thụ.  Đối với Công ty TNHH Một thành viên xăng dầu Ngọc Phát, xử phạt với số tiền 60.533.040 đồng, xử phạt bổ sung: tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu 01 tháng, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: buộc thu hồi, tái chế số lượng xăng kém chất lượng chưa tiêu thụ.

Thanh tra Sở sẽ tiếp tục giám sát quá trình thu hồi, tái chế số lượng xăng kém chất lượng theo quy định.   

ctngoc

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ