SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 12/11/2021
Tuần 43 đăng ngày 05/11/2021

THỨ HAI: 08/11/2021

- 08 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín tham dự lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2021 (Hình thức trực tuyến) (Từ ngày 08/11-20/12)

- 08 giờ 00’: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp giao ban. Điểm tại Hội trường Sở (Mời lãnh đạo các phòng và đơn vị cùng dự)

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: ngày 09/11/2021

- 09 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Hội đồng xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì Đề tài KHXH cấp thành phố “Tội phạm xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi trên địa bàn thành phố Cần Thơ: thực trạng và giải pháp”. Điểm tại Phòng Họp trực tuyến Sở (P.QLKH, VPS, TTTT cùng dự)

- Phó Giám đốc Trần Đông Phương An tham gia công tác nghiên cứu. Điểm tại Trường Đại học Cần Thơ (Từ 09.11 - 12.11)

- 14 giờ 00’: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp Đảng ủy. Điểm tại Hội trường Sở. (Mời BCH Đảng ủy dự)

THỨ TƯ: ngày 10/11/2021

- 08 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín tham dự lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2021 (Hình thức trực tuyến) (Từ ngày 08/11-20/12)

- 14 giờ 00’: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp chi bộ Khối Văn phòng Sở. Điểm tại Hội trường Sở (Mời các Đ/c Đảng viên khối Văn phòng Sở dự)

THỨ NĂM: 11/11/2021

- 08 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín tham dự lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2021 (Hình thức trực tuyến) (Từ ngày 08/11-20/12)

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan. 

THỨ SÁU: 12/11/2021

- 08 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín tham dự lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2021 (Hình thức trực tuyến) (Từ ngày 08/11-20/12)

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương dự khai giảng lớp tập huấn Đăng ký, công nhận và khai thác sáng kiến. Điểm tại Phòng họp trực tuyến Sở.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ qua

Văn phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ