SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ đến năm 2030
Ngày 01/11/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 3032/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ đến năm 2030.

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ

THÀNH PHỐ CẦN THƠ ĐẾN NĂM 2030

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 3032/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2021 về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ đến năm 2030

Nội dung hỗ trợ của Chương trình:

I. HỒ TRỢ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ TÀI SẢN TRÍ TUỆ Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu và đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới.

II. HỖ TRỢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (DỰ ÁN)

1. Tăng cường các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về đi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ

2. Thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước

3. Nâng cao hiệu quả qun lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ

4. Thúc đy và tăng cường hiệu quả thực thi và chng xâm phạm quyn shu trí tuệ

5. Phát trin, nâng cao năng lực các tổ chức trung gian và chủ thể quyền sở hu trí tuệ

6. Hình thành, tạo dựng văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội

III. DANH MỤC NHIỆM VỤ ƯU TIÊN THỰC HIỆN

1. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao nhận thức về bảo hộ tài sản trí tuệ

2. Xác lập quyền sở hữu trí tuệ các giống lúa OM

3. Xây dựng và phát triển thương hiệu bánh tráng Thuận Hưng

4. Xây dựng hệ thống nhận diện và phát triển thương hiệu thành phố Cần Thơ

5. Phát triển thương hiệu Gạo Cần Thơ

6. Phát triển thương hiệu Bánh tét lá cẩm Cần Thơ

7. Phát triển thương hiệu Nhãn IDO Đồng Tâm

8. Phát triển thương hiệu mãng cầu Thới Hưng

9. Nhận diện và khai thác tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

10. Thúc đẩy bảo hộ và phát triển quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới

11. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của ch th quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận

12. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ

13. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

14. Chuyển đổi số trong xây dựng và phát triển thương hiệu một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực

Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân căn cứ vào các nội dung Chương trình hoặc Danh mục nhiệm vụ ưu tiên thực hiện đề xuất dự kiến thực hiện trong kế hoạch từ năm 2022 (theo mẫu Phiếu đề xuất), gửi  trước ngày 24/12/ 2021 về Sở Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ:

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ - Phòng Quản lý Chuyên ngành. Địa chỉ: Số 02 Lý Thường Kiệt, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Website: http://sokhcn.cantho.gov.vn/. Email: sokhcn@cantho.gov.vn. ĐT: 0292 3829 632 (gặp Thanh Điệp hoặc Hồng Ngọc).

 

Phiếu đề xuất đính kèm

 

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ