SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ TP.Cần Thơ đến năm 2030
Ngày 01/11/2021, Ủy Ban Nhân dân TP.Cần Thơ ban hành Quyết định số 3032 phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ TP.Cần Thơ đến năm 2030.
Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ