SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày 13/11/2021 đến ngày 19/11/2021
Tuần 44 đăng ngày 10/11/2021

THỨ BẢY: 13/11/2021

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp thành phố Đề tài KHXH: “Nghiên cứu tính khả thi của mô hình “nông nghiệp hỗ trợ cộng đồng” (CSA, community supported agriculture) trên một số cây trồng chính tại thành phố Cần Thơ”. Điểm tại Hội trường Sở. (P.QLKH, VPS, TTTT cùng dự)

 

CHỦ NHẬT: 14/11/2021

- 08 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Sở chỉ huy phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP. Cần Thơ. Điểm tại Phòng họp trực tuyến Sở.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp thành phố “Nghiên cứu tình hình nhiễm HPV và sự ảnh hưởng đến kết quả điều trị trong ung thư khẩu hầu tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ”. Điểm tại Hội trường Sở. (P.QLKH, VPS, TTTT cùng dự)

 

THỨ HAI: 15/11/2021

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín tiếp công dân. Điểm tại Sở KH&CN.

- 08 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín tham dự lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2021 (Hình thức trực tuyến) (Từ ngày 08/11-20/12)

- Phó Giám đốc Trần Đông Phương An tham gia công tác nghiên cứu. Điểm tại Trường Đại học Cần Thơ (Từ 15/11 – 19/11)

- 14 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín dự Phiên họp trực tuyến UBND TP thông qua các nội dung trình HĐND TP cuối năm 2021 và nội dung thuộc thẩm quyền UBND TP. Điểm tại Phòng họp trực tuyến Sở.

 

THỨ BA: ngày 16/11/2021

- 08 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín tham dự lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2021 (Hình thức trực tuyến) (Từ ngày 08/11-20/12)

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

 

THỨ TƯ: ngày 17/11/2021

- 08 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín tham dự lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2021 (Hình thức trực tuyến) (Từ ngày 08/11-20/12)

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

 

THỨ NĂM: 18/11/2021

- 08 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín tham dự lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2021 (Hình thức trực tuyến) (Từ ngày 08/11-20/12)

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương họp Hội đồng tuyển chọn Đề tài KH&CN “Nghiên cứu quy trình sản xuất bột không gluten (gluten free) từ trái sa kê và ứng dụng trong sản xuất bánh và bún”. Điểm tại Hội trường Sở. (VP, P.QLKH, TTTT, TTƯD cùng dự).

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

 

THỨ SÁU: 19/11/2021

- 08 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín tham dự lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2021 (Hình thức trực tuyến) (Từ ngày 08/11-20/12)

- 14 giờ 00”: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Hội đồng tuyển chọn Đề tài KHCN "Nghiên cứu tái sử dụng tro xỉ từ lò đốt chất thải rắn sinh hoạt làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng. Điểm tại Hội trường Sở (P. QLKH cùng dự)

Văn phòng Sở KH&CN
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ