SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN “Xây dựng hệ thống tự động đánh giá vận động nhằm phát hiện sớm tiến triển nhồi máu não do tắc mạch lớn và cơn thiếu máu não thoáng qua”.
Ngày 20 tháng 11 năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng tư vấn trực tuyến xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN “Xây dựng hệ thống tự động đánh giá vận động nhằm phát hiện sớm tiến triển nhồi máu não do tắc mạch lớn và cơn thiếu máu não thoáng qua” do TS.BS Hà Tấn Đức và TS. Nguyễn Văn Bình làm chủ nhiệm; Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ làn cơ quan chủ trì với thời gian thực hiện trong 24 tháng.

Nghiên cứu được thực hiện tại Khoa Đột quỵ của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Mục tiêu của nhiệm vụ KH&CN nhằm xây dựng được hệ thống thu thập và phân tích dữ liệu vận động theo thời gian thực, kết nối với hệ thống xử lý trung tâm;  Xác định ngưỡng giảm vận động (khi thức và ngủ) phát hiện sớm tiến triển trong nhồi máu não do tắc mạch máu lớn tuần hoàn trước hoặc tuần hoàn sau có khiếm khuyết thần kinh nhẹ dựa trên hệ thống theo dõi vận động liên tục. Và xác định ngưỡng giảm vận động (khi thức và khi ngủ) phát hiện sớm trong cơn thiếu máu não thoáng qua dựa trên hệ thống theo dõi vận động liên tục.

Với mục tiêu trên, nhóm tác giả sẽ thực hiện nghiên cứu đánh giá đặc điểm vận động ở người bình thường khi thức và khi ngủ; Đánh giá đặc điểm vận động do có sự tác động của ngoại lực ở bệnh nhân nhồi máu não hoặc cơn thiếu máu não thoáng qua; Ngưỡng giảm vận động phát hiện sớm tiến triển trong nhồi máu não do tắc mạch máu lớn tuần hoàn trước hoặc tuần hoàn sau có khiếm khuyết thần kinh nhẹ và ngưỡng giảm vận động phát hiện sớm diễn tiến cơn thiếu máu não thoáng qua.

Nghiên cứu thực hiện thành công sẽ góp hỗ trợ chẩn đoán sớm tình trạng diễn tiến nặng ở nhồi máu não do tắc mạch máu lớn tuần hoàn trước hoặc tuần hoàn sau có khiếm khuyết thần kinh nhẹ, hoặc ở cơn thiếu máu não thoáng qua. Hệ thống không những chỉ góp phần chẩn đoán sớm tình trạng diễn tiến nặng của bệnh, mà còn giúp giảm tải công tác theo dõi cho nhân viên y tế ở các khoa phòng chăm sóc bệnh nhân đột quỵ.

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ