SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về quản trị và phát triển thương hiệu”
Ngày 25/11/2021, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Cần Thơ đã tổ chức buổi tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về quản trị và phát triển thương hiệu” với sự tham dự của Ông Trần Giang Khuê - Phó trưởng phụ trách Văn phòng Cục Sở hữu Trí tuệ tại TP. Hồ Chí Minh và đại biểu đến từ các Sở, ban ngành; cán bộ quản lý; thành viên của hợp tác xã Thạnh Đạt và các hợp tác xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ và các tổ chức/cá nhân có liên quan theo hình thức trực tuyến.

Mục tiêu của buổi tập huấn là nhằm cung cấp các kiến thức cần thiết về vai trò, tầm quan trọng của thương hiệu đối với quá trình phát triển sản phẩm đặc biệt là nông sản; giúp các cá nhân/tổ chức nắm được các công cụ và phương thức thực hiện xác lập, quản lý và phát triển thương hiệu.

Buổi tập huấn diễn ra với một số nội dung trọng tâm bao gồm: Các khái niệm, đặc điểm của thương hiệu; ý nghĩa, tầm quan trọng của thương hiệu và phát triển thương hiệu; các bước xây dựng thương hiệu; quá trình quản trị và phát triển thương hiệu: khai thác và bảo vệ thương hiệu, truyền thông, quảng bá thương hiệu…

Thông qua buổi tập huấn các học viên được trang bị các kiến thức cần thiết liên quan đến thương hiệu, các bước xây dựng và chiến lược phát triển thương hiệu cụ thể, kiến thức về quản trị và phát triển thương hiệu, học viên nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp, định hướng sản xuất sản phẩm có giá trị cao góp phần tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Buổi tập huấn là một phần trong chương trình thuộc Dự án “Phát triển thương hiệu Gạo Sạch Thạnh Đạt”.

Sở KH&CN Cần Thơ (ntqnhu)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ