SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài “Nghiên cứu sử dụng vật liệu zeolite NaP1 từ tro trấu để xử lý nước thải ngành chế biến thủy sản”
Chiều ngày 01/12/2021, Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cẩn Thơ thành lập Hội đồng Khoa học và công nghệ tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài “Nghiên cứu sử dụng vật liệu zeolite NaP1 từ tro trấu để xử lý nước thải ngành chế biến thủy sản” do TS. Lê Sĩ Thiện làm chủ nhiệm. Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ là đơn vị chủ trì đề tài.

Toàn cảnh buổi tuyển chọn

Nghiên cứu thực hiện nhằm mục tiêu khảo sát sự ảnh hưởng của nhiệt độ đến hình thái cilica trong tro trấu nung; Tổng hợp vật liệu zeolite NaP1 từ tro trấu nung; Ứng dụng vật liệu zeolite NaP1 sau khi tổng hợp để xứ lý nước giả thải và nước thải chứa ion nitrate và phosphate cho ngành chế biến thủy sản.

Thành viên hội đồng

Đề tài sẽ tiến hành những nội dung: Xử lý RHA và tổng hợp dung dịch thủy tinh lỏng sodium silicate NaSiO3; Tổng hợp vật liệu zeolite NaP1 từ RHA nung; Thử nghiệm hấp phụ ion nitrate và phosphate nước giả thải của vật liệu NaP1; Đánh giá khả năng hấp phụ nước thải chế biến thủy sản của vật liệu NaP1.

Đề tài được thực hiện sẽ tận dụng nguồn phế phẩm nông nghiệp dồi dào tại địa phương sản xuất ra vật liệu mới có khả năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực đặc biệt trong xử lý chất thải. Tạo ra vật liệu thân thiện môi trường để xử lý chất thải ở cơ sở chế bến thủy sản, góp phần cải thiện ô nhiễm nguồn nước và sức khỏe cộng đồng.

Hội đồng đã thống nhất thông qua đề tài, tuy nhiên nhóm nghiên cứu cần chỉnh sửa và bổ sung một số nội dung theo góp ý của thành viên hội đồng.

ctngoc

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ