SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: “Nghiên cứu tỷ lệ tái hẹp, đặc điểm tổn thương, các yếu tố nguy cơ tái hẹp sau can thiệp động mạch vành qua da bằng stent phủ thuốc trên bệnh nhân bệnh mạch vành tại TP. Cần Thơ”
Chiều ngày 11/1/2021, Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ thành lập Hội đồng Khoa học và công nghệ tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: “Nghiên cứu tỷ lệ tái hẹp, đặc điểm tổn thương, các yếu tố nguy cơ tái hẹp sau can thiệp động mạch vành qua da bằng stent phủ thuốc trên bệnh nhân bệnh mạch vành tại TP.Cần Thơ” do Bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Việt Thắng và BS.CKII. Trần Quốc Luận đồng chủ nhiệm. Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ là cơ quan chủ trì đề tài. Thời gian thực hiện dự kiến là 24 tháng.

Toàn cảnh buổi tuyển chọn

Đề tài thực hiện nhằm mục tiêu xác định tỷ lệ tái hẹp sau can thiệp động mạch vành qua da bằng stent phủ thuốc trên bệnh nhân bệnh mạch vành; Khảo sát các đặc điểm tổn thương tái hẹp sau can thiệp động mạch vành qua da bằng stent phủ thuốc trên bệnh nhân bệnh mạch vành; Tìm hiểu các yếu tố nguy cơ liên quan tái hẹp sau can thiệp động mạch vành qua da bằng stent phut thuốc trên bệnh nhân bệnh mạch vành.

Thành viên hội đồng

Nội dung thực hiện đề tài bao gồm: Xác định tỷ lệ tái hẹp, đặc điểm tổn thương tái cấu trúc và mức độ tái hẹp lòng động mạch vành trong và quanh stent tại thời điểm 24 ± 2 tháng sau can thiệp đặt stent thuốc ở người bệnh không nhồi máu cơ tim; Xác định mối liên quan giữa các yếu tố nguy cơ tim mạch và đặc điểm kỹ thuật can thiệp với tỷ lệ hẹp trong và quanh stent ở người bệnh không nhồi máu cơ tim.

Đề tài được thực hiện sẽ cung cấp cơ sở dữ liệu toàn diện về tỷ lệ tái hẹp sau can thiệp đặt stent mạch vành cũng như yếu tố nguy cơ gây tái hẹp, cung cấp nguồn tài liệu tham khảo quan trọng cho các công trình nghiên cứu tại các Trường Y – Dược trong cả nước. Làm tiền đề cho việc triển khai các kỹ thuật cao hơn trong điều trị, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn TP. Cần Thơ cũng như trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Hội đồng đã thông qua đề tài, tuy nhiên nhóm nghiên cứu cần chỉnh sửa và bổ sung một số nội dung theo góp ý của thành viên hội đồng.

ctngoc

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ