SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Kế hoạch Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022
Căn cứ Kế hoạch số 261/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2022.

Chi tiết Kế hoạch Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022. (Vui lòng xem File đính kèm)

Sở KH&CN Cần Thơ
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ