SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Kế hoạch Tổ chức hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ
Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của đổi mới sáng tạo (ĐMST) và sở hữu trí tuệ (SHTT) trong phát triển khoa học và công nghệ, kinh tế - xã hội, nhằm xây dựng xã hội bền vững và thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của con người, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch Tổ chức hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022.

Chi tiết về kế hoạch vui lòng xem file đính kèm.

Sở KH&CN Cần Thơ (ntqnhu)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ