SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Thông báo: Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tham gia Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, thiết bị đến năm 2030
Nhằm xây dựng và triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, thiết bị trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2030 (gọi tắt là Chương trình), đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ, thiết bị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về năng suất, chất lượng, hiệu quả trong hoạt động sản xuất; thúc đẩy việc tăng cường hàm lượng KH&CN trong các sản phẩm chủ lực của thành phố. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến Sở ban, ngành, UBND quận, huyện, các Viện Trường, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tham gia đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cần ưu tiên triển khai thực hiện đến năm 2030 dưới hình thức dự án như sau:
 1. Căn cứ đề xuất:
 • Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030;
 • Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BKHCN ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030.
 1. Định hướng nội dung, nhiệm vụ đề xuất:
 • Giải pháp về tổ chức đào tạo và hỗ trợ đào tạo về quản lý công nghệ, quản trị công nghệ và cập nhật công nghệ mới cho các kỹ thuật viên và cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp.
 • Nghiên cứu ứng dụng và hình thành chuỗi giá trị sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm dựa vào công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao tính năng, chất lượng và làm tăng giá trị sản phẩm.
 • Hỗ trợ hoạt động hợp tác giữa doanh nghiệp với cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ để triển khai các dự án đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển hạ tầng phục vụ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và đổi mới công nghệ.
 • Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp nhận, chuyển giao, nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm, ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến; sản xuất sản phẩm mới và thay đổi quy trình công nghệ để tạo ra các sản phẩm chiếm lĩnh trên thị trường.
 • Xây dựng hệ thống thông tin quản lý nguồn lực doanh nghiệp, ứng dụng chuyển đổi số, khai thác dữ liệu công nghệ và chuyên gia công nghệ.
 • Các nhiệm vụ khác nhằm hỗ trợ phát triển đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp.
 1. Thời gian, địa điểm gửi Phiếu đề xuất và biểu mẫu

Thời gian nhận phiếu đề xuất: từ ngày thông báo đến hết ngày 19/4/2022

Các Sở ban, ngành, UBND quận, huyện, các Viện Trường, các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện theo mẫu: Phiếu đề xuất dự án thúc đẩy hoạt động ứng dụng, đổi mới công nghệ đến năm 2030

Phiếu đề xuất gửi về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ; Địa chỉ: Số 02 đường Lý Thường Kiệt, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, kèm theo file đề xuất đến địa chỉ email: ledung@cantho.gov.vn để phục vụ cho việc tổng hợp.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Phát triển công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ, Điện thoại: 0292 3819308 (gặp Thùy Dung)

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo.

(Đính kèm công văn và Biểu mẫu)

CV de xuat nhiem vu KHCN.pdf

Phieu de xuat.doc

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ