SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ thực hiện từ năm 2023
Việc triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ sẽ góp phần hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp, Viện, Trường và các tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ, bảo hộ, khai thác, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ, nâng cao khả năng cạnh tranh đối với các sản phẩm, dịch vụ của thành phố ở trong và ngoài nước.

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố thực hiện từ năm 2023.

Nội dung đề xuất phù hợp quy định tại Mục II Chương trình hoặc Danh mục nhiệm vụ ưu tiên thực hiện kèm theo Quyết định số 3032/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và không trùng với các nhiệm vụ đã được phê duyệt tại Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về danh mục và dự toán kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ thực hiện năm 2022.

Phiếu đề xuất gửi về Sở Khoa học và Công nghệ qua địa chỉ mail: sokhcn@cantho.gov.vn  trước ngày 30/6/2022.

Thông tin chi tiết liên hệ: Sở Khoa học và Công nghệ (Phòng Quản lý Chuyên ngành), số 02 đường Lý Thường Kiệt, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; điện thoại: 0292.3829632 (gặp Thanh Điệp hoặc Hồng Ngọc).

 Đính kèm:

Công văn đề xuất 501/SKHCN-QLCN

Phiếu đề xuất

Quyết định số 3032/QĐ-UBND;

Quyết định số 143/QĐ-UBND

Sở KH&CN Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ