SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Quản lý nhà nước về an ninh trật tự đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng của lực lượng Công an thành phố Cần Thơ

[24/03/2023 08:59]

Ngày 23/3/2023, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ đã thành lập Hội đồng Nghiệm thu cấp thành phố Đề tài “Quản lý nhà nước về an ninh trật tự đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng của lực lượng Công an thành phố Cần Thơ” do Thiếu tướng, TS. Nguyễn Văn Thuận, Thượng tá, ThS Nguyễn Hoàng Phúc làm chủ nhiệm; Công an thành phố Cần Thơ làm cơ quan chủ trì thực hiện.

Toàn cảnh Hội đồng

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm làm rõ những nhận thức cơ bản về QLNN về ANTT đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả QLNN về ANTT đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Ban chủ nhiệm đề tài

Nội dung nghiên cứu trọng tâm của đề tài bao gồm: Phân tích, làm rõ nhận thức cơ bản về QLNN về ANTT đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng; Khảo sát tình hình, đặc điểm học sinh, sinh viên các trường đại học cao đẳng trên địa bàn Thành phố Cần Thơ có liên quan đến QLNN về ANTT; làm rõ những vấn đề phức tạp về ANTT trong học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Khảo sát, đánh giá thực trạng QLNN về ANTT đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng của lực lượng Công an thành phố Cần Thơ; chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân; Đưa ra dự báo và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả QLNN về ANTT đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong thời gian tới.

Toàn cảnh Hội đồng

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao ý nghĩa mang lại từ đề tài trong nghiên cứu thực tiễn về tình hình ANTT trong học sinh, sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố. Kết quả mang lại từ đề tài sẽ góp phần tạo môi trường học tập ổn định, để học sinh, sinh viên yên tâm nghiên cứu, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.

 

Sở KH&CN (ntqnhu)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ