SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày 17/4/2023 đến ngày 22/4/2023
Tuần 14

THỨ HAI: ngày 17/4/2023  

- 07 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín tiếp công dân. Điểm tại Phòng tiếp dân Sở KH&CN.

- Phó Giám đốc Trần Đông Phương An tham gia công tác nghiên cứu. Điểm tại Trường Đại học Cần Thơ. (Từ ngày 17/421/4)

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: ngày 18/4/2023

- 08 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín dự Hội thảo phổ biến, tuyên truyền về các biện pháp phòng vệ thương mại. Điểm tại Khách sạn Mường Thanh Cần Thơ.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: ngày 19/4/2023

- 07 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín khảo sát triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, thiết bị thành phố Cần Thơ năm 2023. Điểm tại huyện Thới Lai. (Đ/c Hoàng Dũng chuẩn bị nội dung, P. PTCN&ĐMST, P. QLKH, Vườn ươm cùng dự)

THỨ NĂM: ngày 20/4/2023

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương họp trao đổi, thống nhất về nội dung báo cáo Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điểm tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- 14 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Ban soạn thảo xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg tại Hà Nội. Điểm tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

THỨ SÁU: ngày 21/4/2023

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì Đề tài KHXH “Nghiên cứu tác động của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đến xuất khẩu bền vững các mặt hàng nông sản chủ lực thành phố Cần Thơˮ. Điểm tại Phòng họp trực tuyến Sở (P. QLKH, VP, TTTT cùng dự)

THỨ BẢY: ngày 22/4/2023

- 08 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín dự Hội thảo khoa học quốc tế "Tác động của các nhân tố để TP. Cần Thơ trở thành trung tâm liên kết vùng". Điểm tại Hội trường A, Trường Đại học Tây Đô.

Văn phòng Sở KH&CN
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ