SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày 14/5/2023 đến ngày 19/5/2023
Tuần 18

CHỦ NHẬT:  ngày 14/5/2023

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương dự Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố trước kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV. Điểm tại Hội trường Quận ủy Bình Thủy.

 

THỨ HAI: ngày 15/5/2023

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín tiếp công dân. Điểm tại Sở KH&CN.

- Phó Giám đốc Trần Đông Phương An tham gia công tác đào tạo. Điểm tại Trường Đại học Cần Thơ (Từ 15/5-19/5)

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

 

THỨ BA: ngày 16/5/2023

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị. Điểm tại Hội trường các ban xây dựng Đảng Thành ủy.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

 

THỨ TƯ: ngày 17/5/2023

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương họp Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố "Xác định hoạt tính chống oxy hóa và kháng nấm của lúa non để làm thực phẩm chức năng và mỹ phẩm chăm sóc da". Điểm tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN.

- 14 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Tổ thẩm định kinh phí thực hiện Đề tài KH&CN “Nghiên cứu giá trị chụp cắt lớp vi tính 640 lát cắt trong chẩn đoán bệnh mạch vành tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ”. Điểm tại Phòng họp Sở (P. QLKH, VP cùng dự)

 

THỨ NĂM: ngày 18/5/2023

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

 

THỨ SÁU: ngày 19/5/2023

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

Văn phòng Sở KH&CN
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ