SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Nhận hồ sơ dự thi Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố Cần Thơ lần thứ 12 năm 2022 – 2023
Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố Cần Thơ lần thứ 12 năm 2022 - 2023 được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước.

Giải pháp dự thi

Giải pháp dự thi là các giải pháp kỹ thuật (phương pháp kỹ thuật, quy trình công nghệ, dụng cụ, máy móc, trang thiết bị, vật liệu, hóa chất, sản phẩm,…). Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng đều có quyền tham dự Hội thi.

Lĩnh vực dự thi

Các giải pháp dự thi đăng ký theo 06 lĩnh vực:

1. Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải, vật liệu, hóa chất, năng lượng;

2. Nông ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường;

3. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;

4. Y dược;

5. Giáo dục và đào tạo;

6. An ninh quốc phòng.

Cơ cấu giải thưởng

1. 06 giải Nhất, mỗi giải: 40.000.000 đồng.

2. 06 giải Nhì, mỗi giải: 28.000.000 đồng.

3. 06 giải Ba, mỗi giải: 21.000.000 đồng.

4. 24 giải Khuyến khích, mỗi giải: 7.000.000 đồng.

Đối tượng dự thi

1. Mọi tổ chức, công dân Việt Nam, người nước ngoài đang làm việc và sinh sống hợp pháp tại thành phố Cần Thơ, không phân biệt lứa tuổi, nghề nghiệp, trình độ, thành phần, dân tộc có giải pháp kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội được tạo ra và áp dụng tại Việt Nam từ năm 2017 trở lại đây đều có quyền tham dự Hội thi.

2. Mọi tổ chức của Việt Nam đã đầu tư để tạo ra giải pháp kỹ thuật đều có quyền đứng tên tham dự Hội thi. Trong trường hợp này, những người trực tiếp tham gia sáng tạo ra giải pháp kỹ thuật được tổ chức đứng tên dự thi đăng ký là tác giả hoặc nhóm tác giả của giải pháp kỹ thuật dự thi đó.

3. Các giải pháp, công trình của cá nhân, tổ chức đã đạt Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (Giải thưởng Sáng tạo Khoa học - Công nghệ VIFOTEC) và các công trình đã đạt giải cấp thành phố các năm trước thì không được dự thi.

Tiêu chuẩn đánh giá

1. Tính mới, tính sáng tạo so với các giải pháp đã có ở Việt Nam: Giải pháp dự thi không trùng với giải pháp đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin nào có ở Việt Nam hoặc đã được áp dụng ở Việt Nam trước ngày nộp hồ sơ dự thi.

2. Khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện của Việt Nam: Giải pháp dự thi đã được thử nghiệm, sản xuất thử và được chứng minh khả năng áp dụng có hiệu quả hoặc đã được áp dụng có hiệu quả.

3. Hiệu quả kinh tế - kỹ thuật - xã hội và an ninh - quốc phòng: Giải pháp mang lại lợi ích kinh tê - xã hội cao hơn so với giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và xã hội, trật tự, an ninh, quốc phòng.

Hồ sơ dự thi

Người dự thi nộp 01 bộ hồ sơ dự thi bao gồm: phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu), bản mô tả giải pháp dự thi (theo mẫu), toàn văn giải pháp, các tài liệu liên quan khác (nếu có). Một giải pháp chỉ tham gia dự thi tại 01 địa phương.

Thời hạn và nơi nhận hồ sơ dự thi

Thời hạn nộp hồ sơ dự thi: đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Nơi nhận hồ sơ dự thi:  Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ (số 39, Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

Thông tin chi tiết (tải về):

1. Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố Cần Thơ lần thứ 12 năm 2022-2023;

2. Phiếu đăng ký dự thi và Bản mô tả giải pháp dự thi.

Phòng Quản lý Chuyên ngành
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ