SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày 27/5/2023 đến ngày 02/6/2023
Tuần 20

THỨ BẢY: ngày 27/5/2023

- 16 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (họp bất thường). Điểm tại Văn phòng Thành ủy.

CHỦ NHẬT: ngày 28/5/2023

- Nghỉ.

THỨ HAI: ngày 29/5/2023  

- 08 giờ 30: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp giao ban. Điểm tại Phòng họp Sở. (Mời lãnh đạo các phòng và đơn vị cùng dự)

- Phó Giám đốc Trần Đông Phương An tham gia công tác đào tạo. Điểm tại Trường Đại học Cần Thơ (Từ 29/5-02/6)

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Trần Đông Phương An họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi “Đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành của cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2023”. Điểm tại Phòng họp số 01, Sở Nội vụ.

THỨ BA: ngày 30/5/2023

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: ngày 31/5/2023

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện dự án SHTT "Xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu Bánh tráng Thuận Hưng – Cần Thơ". Điểm tại phòng họp Sở (Phòng QLCN chuẩn bị nội dung và cùng dự)

THỨ NĂM: ngày 01/6/2023

- 09 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín dự Lễ trao tng nhà đại đoàn kết. Điểm tại ấp Thới Trường 2, xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ. (VP, TTTT cùng dự)

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín đi công tác ngoài thành phố.

THỨ SÁU: ngày 02/6/2023

- 08 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín dự hội thảo “Nghiên cứu hoàn thiện chính sách về cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung, tổ chức hỗ trợ thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo”. Điểm tại Khách sạn Saigon Tourane, Đà Nẵng.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

Vắn phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ