SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Nghiên cứu đặc điểm hình thái sọ mặt phân tích trên phim sọ nghiêng của nhóm người việt nam trưởng thành biểu hiện sai khớp cắn hạng iii trầm trọng do xương

[30/08/2023 14:47]

Nghiên cứu do các tác giả Cù Hoàng Anh, Lê Thị Thu Hải, Nguyễn Thanh Huyền, Trần Ngọc Quảng Phi thực hiện.

Ảnh minh họa

Nghiên cứu nhằm mục tiêu phân tích đặc điểm hình thái sọ mặt trên phim sọ nghiêng của nhóm người Việt Nam trưởng thành biểu hiện sai khớp cắn hạng III trầm trọng do xương.

Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả, đa trung tâm, khảo sát các đặc điểm hình thái sọ mặt của 62 bệnh nhân (41 nữ, 21 nam) biểu hiện sai khớp cắn hạng III do xương, sử dụng phân tích đo sọ của Ricketts, McNamara và Arnett.

Theo nghiên cứu của Hoàng Tử Hùng, Đống Khắc Thẩm (2000), tỷ lệ sai khớp cắn hạng III trên người Việt trưởng thành rất cao (21,7%) so với người phương Tây. Các trường hợp hạng III phức tạp thường cần đến điều trị phẫu thuật chỉnh hàm nhằm cải thiện triệt để các vấn đề chức năng và thẩm mỹ. Tuy nhiên, phương pháp điều trị này có khá nhiều di chứng, có thể ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân sau phẫu thuật. Nhiều phương pháp chỉnh nha không phẫu thuật áp dụng các kỹ thuật cải tiến đang được nghiên cứu và ứng dụng để điều trị nhóm bệnh nhân này, phần lớn trên người Nhật Bản, Hàn Quốc, mang lại kết quả đáng khích lệ. Trước khi áp dụng các kỹ thuật điều trị này trên người Việt Nam, cần hiểu rõ đặc điểm hình thái sọ mặt của nhóm đối tượng này.

Ở Việt Nam, các nghiên cứu trên nhóm bệnh nhân này còn khá ít và với mẫu nhỏ [1], [3], [6] và chưa khảo sát một cách hệ thống các đặc điểm lâm sàng và phân tích đo sọ. Vì vậy, rất cần có thêm nghiên cứu với mẫu lớn hơn và khảo sát toàn diện hơn tất cả các yếu tố mô xương, mô răng cũng như mô mềm trong mối tương quan lẫn nhau để hoàn thiện bức tranh mô tả đặc điểm hình thái sọ mặt của nhóm bệnh nhân hạng III do xương, nhất là sai hình trầm trọng.

Nghiên cứu này được thực hiện với các mục đích sau: phân tích đặc điểm đo sọ của nhóm bệnh nhân người Việt trưởng thành sai khớp cắn hạng III trầm trọng do xương so sánh với giá trị trung bình của nhóm bệnh nhân hài hoà [2], [4], khảo sát các đặc điểm khác biệt giới tính trong nhóm nghiên cứu và khảo sát tương quan giữa các yếu tố mô xương, mô răng và mô mềm có tác động tương hỗ trong quá trình hình thành các đặc điểm đặc trưng của sai khớp cắn hạng III do xương.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, nghiên cứu khẳng định các biến dạng sọ mặt của nhóm bệnh nhân: nền sọ trước và nền sọ sau ngắn, xương hàm trên ngắn và ở vị trí lui sau, xương hàm dưới dài và định vị ra trước, môi trên lùi, môi dưới và cằm nhô trước, chiều cao tầng mặt dưới tăng. Khác biệt chính về giới tính là vấn đề kích thước xương hàm. Nghiên cứu cũng xác định tương quan mật thiết giữa độ nhô môi, cằm với vị trí, kích thước xương hàm và trục cũng như vị trí các răng cửa.

KẾT LUẬN

Nghiên cứu khẳng định các biến dạng sọ mặt của nhóm bệnh nhân SKC hạng III do xương với các đặc điểm: nền sọ trước, nền sọ sau ngắn, XHT ngắn và ở vị trí lui sau, XHD dài và định vị ra trước, môi trên lùi, môi dưới và cằm nhô trước so với các đường thẩm mỹ, chiều cao tầng mặt dưới tăng. Khác biệt chính về giới tính là vấn đề kích thước xương hàm theo cả chiều trước sau và chiều dọc, với nhóm nam biểu hiện các số đo chiều dài cao hơn nhóm nữ có ý nghĩa thống kê. Nghiên cứu cũng khẳng định tương quan mật thiết giữa độ nhô môi, cằm với vị trí, kích thước xương hàm và trục cũng như vị trí của các răng cửa.

Tạp chí y học, Tập. 528 Số. 2(2023)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ