SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Tăng cường phối hợp xây dựng kế hoạch hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng ngành TN&MT

[28/09/2023 08:30]

Ngày 27/9, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có buổi làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường về thực hiện xây dựng kế hoạch hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Tham dự buổi làm việc có TS. Hà Minh Hiệp, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL cùng đại diện các đơn vị trực thuộc Tổng cục. Về phía Bộ TN&MT có Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ Lương Duy Hanh và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Tại buổi làm việc, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động TCĐLCL năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, ông Lương Duy Hanh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ cho biết, về lĩnh vực xây dựng tiêu chuẩn, trong năm 2022, Bộ TN&MT đã xây dựng 19 dự thảo TCVN và dự kiến công bố trong năm 2023. Trong đó, lĩnh vực địa chất khoáng sản có 12 TCVN; lĩnh vực khí tượng thuỷ văn có 3 TCVN; lĩnh vực đất đai có 2 TCVN.

Quyền Tổng cục trưởng Hà Minh Hiệp phát biểu tại buổi làm việc.

Năm 2023, Bộ TN&MT triển khai xây dựng 25 TCVN thuộc các lĩnh vực như: Khí tượng thuỷ văn (2 TCVN); Đất đai (2 TCVN); Địa chất và khoáng sản (21 TCVN). Các TCVN của Bộ TN&MT đều được công bố rộng rãi và sử dụng trong quá trình xây dựng các dự án/đề án điều tra cơ bản của Bộ và trong các hoạt động quản lý nhà nước chuyên ngành.

Đối với việc xây dựng quy chuẩn, năm 2022, Bộ TN&MT đã xây dựng 22 dự thảo QCVN và dự kiến ban hành trong năm 2023. Năm 2023, Bộ TN&MT xây dựng và rà soát, sửa đổi 22 QCVN (trong đó xây dựng mới 3 QCVN đo đạc bản đồ, 1 QCVN về khí tượng thuỷ văn; rà soát, sửa đổi 3 QCVN về chất lượng môi trường và 11 QCVN về chất thải và xử lý chất thải).

Bộ TN&MT đánh giá, bên cạnh kết quả đã đạt được, việc xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vẫn còn những hạn chế. Tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ chưa đáp ứng nội dung yêu cầu, một số tiêu chuẩn, quy chuẩn cần rà soát, điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tiễn.

Ông Lương Duy Hanh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ TN&MT).

Các lĩnh vực, hoạt động khác được triển khai trong thời gian qua như áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 đối với cơ quan tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá, quản lý nhà nước về đo lường, công tác TBT, mã số, mã vạch, hợp tác quốc tế cũng đạt nhiều kết quả tích cực.

Cũng tại buổi làm việc, ông Lương Duy Hanh đã trình bày về định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2024 của Bộ TN&MT. Theo đó, thời gian tới, Bộ sẽ tập trung triển khai các Chương trình đề án quốc gia, công tác xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quản lý nhà nước về đo lường, triển khai Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hoá giai đoạn 2021-2030...

Phát biểu tại buổi làm việc, Quyền Tổng cục trưởng Hà Minh Hiệp đánh giá cao sự phối hợp giữa Tổng cục TCĐLCL và Bộ TN&MT trong công tác xây dựng, triển khai các văn bản QPPL, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, công tác đánh giá sự phù hợp, quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa, đo lường. Đồng thời nhấn mạnh thời gian tới hai bên sẽ tăng cường phối hợp hơn nữa để đạt hiệu quả cao hơn trong các lĩnh vực trên.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Tổng cục TCĐLCL cùng phía Bộ TN&MT đã bàn bạc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà phía Bộ TN&MT gặp phải; đánh giá cao và hoàn toàn nhất trí các đề xuất về công tác phối hợp, triển khai đẩy mạnh hoạt động TCĐLCL giữa 2 đơn vị trong thời gian tới.

https://vietq.vn (nttvy)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ