SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Kết luận Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ cấp quận, huyện lần thứ I tại quận Bình Thủy.
Kết luận Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ cấp quận, huyện lần thứ I tại quận Bình Thủy.
Xem file đính kèm
File đính kèm
251_thong bao quan huyen.doc
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ