SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Con người có thể giải mã tiếng gà gáy

[09/01/2024 10:52]

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Queensland đã phát hiện rằng con người có thể hiểu được trạng thái tâm lý của gà qua âm thanh của chúng. Khả năng này, không bị ảnh hưởng bởi kinh nghiệm trước đó với gà, mang lại những ảnh hưởng quan trọng trong việc cải thiện việc chăm sóc cho gia cầm và có thể hỗ trợ trong việc phát triển các hệ thống giám sát dựa trên trí tuệ nhân tạo.

Nghiên cứu đã tiết lộ rằng con người có thể nhận diện chính xác tâm trạng của gà từ những tiếng gáy của chúng, phát hiện có thể mang lại lợi ích cho gà và cung cấp thông tin cho quyết định của người tiêu dùng.

Giáo sư Joerg Henning từ Khoa Khoa học Thú y của Đại học Queensland cho biết các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu xem con người có thể xác định chính xác ngữ cảnh của những tiếng gáy của gà nuôi.

Các nhà nghiên cứu đã phát các tệp âm thanh để kiểm tra xem con người có thể nhận biết được ngữ cảnh mà các âm thanh của gà được tạo ra, cũng như xem các đặc điểm nhân khẩu học và mức độ kinh nghiệm với gà có ảnh hưởng đến khả năng nhận diện đúng của họ.

Giáo sư Henning cho biết khả năng nhận biết thông tin về tâm trạng của gà qua tiếng kêu có thể cải thiện lợi ích cho gà nuôi.

Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Royal Society Open Science.

https://scitechdaily.com
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ