SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh - Thiếu niên và Nhi đồng Toàn quốc lần thứ 6 (2009 - 2010)
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6163/VPCP - KG ngày 11 tháng 12 năm 2003 của Văn phòng Chính phủ về việc đồng ý hàng năm tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc

Căn cứ "Đề án phối hợp tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh - thiếu niên, nhi đồng toàn quốc" đã được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ký ban hành ngày 5/3/2004;

Ban chỉ đạo Cuộc thi Sáng tạo Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng toàn quốc ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo Thanh - Thiếu niên và Nhi đồng toàn quốc lần thứ VI năm 2009-2010 như sau:

Điều 1. TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH

Cuộc thi Sáng tạo Thanh - Thiếu niên và Nhi đồng toàn quốc lần thư VI năm 2009-2010 (Sau đây gọi tắt là Cuộc thi) nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ các em trở thành nhà sáng chế trong tương lai.

Điều 2. CƠ QUAN TỔ CHỨC VÀ PHỐI HỢP

Các cơ quan tổ chức:

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (cơ quan thường trực);

Bộ Khoa học và Công nghệ;

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

Các cơ quan phối hợp:

Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Bộ Tài chính;

Đài Truyền hình Việt Nam;

Điều 3. BAN CHỈ ĐẠO, BAN TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THƯỜNG TRỰC

Ban chỉ đạo gồm đại diện của các cơ quan sau:

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam;

Bộ Khoa học và Công nghệ;

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Tài chính;

Đài Truyền hình Việt Nam; Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC);

Ban tổ chức gồm đại diện của các cơ quan sau:

Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC);

Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ;

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ;

Ban Khoa học, Công nghệ và Kinh tế, Liên hiệp hội;

Hội đồng đội Trung ương, TW Đoàn TNCS HCM;

Vụ Công tác học sinh - sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam;

Vụ Hành chính Sự nghiệp, Bộ Tài chính;

Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Cuộc thi thành lập một lần, trường hợp có thành viên phải thay đổi thì mới có quyết định bổ sung để thay thành viên khác.

Đơn vị thường trực

Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC)

Điều 4. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Tất cả các em thanh, thiếu niên, nhi đồng trong cả nước từ 6 đến 19 tuổi đều có quyền dự thi (trong độ tuổi có ngày sinh từ 15/7/1991 đến 15/7/2004). Khuyến khích các em nhỏ tuổi hơn, các em ở miền núi, biên giới, hải đảo, dân tộc ít người tham gia.

Điều 5. LĨNH VỰC DỰ THI

Các mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi thuộc các lĩnh vực sau đây:

 5.1. Đồ dùng dành cho học tập;
5.2. Phần mềm tin học;
5.3. Đồ chơi trẻ em và đồ dùng phục vụ giải trí;
5.4. Các dụng cụ sinh hoạt gia đình;
5.5. Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Điều 6. YÊU CẦU VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI GIẢI PHÁP DỰ THI

6.1. Các mô hình, sản phẩm dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng áp dụng.
6.2. Đề tài dự thi yêu cầu phải có mô hình. Mô hình, sản phẩm dự thi phải được thực hiện theo đúng ý tưởng của người dự thi.

6.3. Mô hình, sản phẩm dự thi được làm từ vật liệu, nguyên liệu sẵn có trong nước, khuyến khích sử dụng các phế liệu trong sinh hoạt gia đình, học tập, trường lớp, sản xuất để làm ra vật dụng, các mô hình hữu ích, dụng cụ đa năng, các thiết bị máy móc, rô bốt, thiết bị tự động hóa, mô hình thông minh, sản phẩm tin học, phần mềm điều khiển trong các lĩnh vực nêu tại Điều 5 của Thể lệ này.

6.4. Mô hình, sản phẩm bắt buộc phải có một bản thuyết minh kèm theo. Bản thuyết minh phải nêu rõ ý tưởng sáng tạo, cách sử dụng, vận hành, tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng.

Điều 7. YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI DỰ THI

7.1. Người dự thi phải nằm trong độ tuổi quy định tại Điều 4 của Thể lệ này.

7.2. Người dự thi có thể thi theo cá nhân hoặc theo nhóm, tập thể.

7.3. Người dự thi được quyền nhờ người khác làm sản phẩm theo đúng ý tưởng sáng tạo của mình (Trừ lĩnh vực phần mềm tin học).

 7.4. Người dự thi phải làm phiếu tham dự cuộc thi (theo mẫu).

Điều 8. HỒ SƠ THAM GIA DỰ THI
Hồ sơ gồm có:

8.1. Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (theo mẫu).
8.2. Mô hình, sản phẩm dự thi.
8.3. Bản thuyết minh.
8.4. Ảnh tác giả: mỗi tác giả gửi 2 ảnh 4.0 cm x 6.0 cm, ghi rõ họ, tên ở mặt sau.
8.5. Bản sao giấy khai sinh của người dự thi.

Điều 9. GIẢI THƯỞNG

01 giải Đặc biệt trị giá : 10.000.000 đồng và Huy chương vàng

05 giải Nhất, mỗi giải trị giá : 7.000.000 đồng và Huy chương vàng

10 giải Nhì, mỗi giải trị giá : 6.000.000 đồng và Huy chương bạc

20 giải Ba, mỗi giải trị giá: 4.000.000 đồng và Huy chương đồng

40 giải Khuyến khích, mỗi giải : 3.000.000 đồng

Các giải thưởng bao gồm tiền thưởng, Bằng khen và Huy chương vàng, bạc, đồng cho các tác giả đặc biệt, nhất, nhì, ba và khuyến khích; Được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xét tặng Huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo cho các giải này. Các giải cao có thể được đề nghị Giải thưởng WIPO và được chọn đi dự Triển lãm quốc tế các nhà sáng tạo trẻ. Ngoài các giải thưởng nêu trên, Ban Chỉ đạo sẽ trao một số phần thưởng cho các tác giả khác như: tác giả có mô hình đẹp nhất, tác giải có hoàn cảnh đặc biệt nhất v.v..

Ban Chỉ đạo Cuộc thi sẽ tặng bằng khen và phần thưởng cho các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Cuộc thi.

Điều 10. THỜI GIAN TỔ CHỨC

Thời gian : Từ 9/2009 đến 9/2010;

Phát động cuộc thi : Tháng 9/2009;

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ dự thi : hết ngày 15/7/2010 (theo dấu bưu điện) ;

Trưng bày triển lãm các đề tài dự thi: Từ 15/9/2010 - 30/9/2010;

Tổ chức Lễ trao giải: Tháng 9/2010.

Điều 11. ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ DỰ THI

Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ Thuật Việt Nam (VIFOTEC):
Số 53 Nguyễn Du, Hà Nội.
Điện thoại: 043.8226419; 043.9434627.
Fax: 04.9434627; Email: info@vifotec.vn
Website: www.vifotec.vn

Ban Tổ chức Cuộc thi các tỉnh, thành phố có trách nhiệm nhận hồ sơ dự thi, sơ tuyển và nộp hồ sơ trước ngày 15/7/2010 cho Ban Tổ chức Cuộc thi tại 53 Nguyễn Du, Hà Nội.

Điều 12. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


12.1. Các tỉnh, thành đoàn chủ trì phối hợp cùng với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo:

Tuyên truyền vận động học sinh các trường học và thanh thiếu nhi trong tỉnh tham gia.

Tiếp nhận các mô hình, sản phẩm và lựa chọn gửi cho Ban tổ chức Cuộc thi ở Trung ương.


12.2. Sau khi nhận được các mô hình và sản phẩm, Quỹ VIFOTEC và Hội đồng Đội Trung ương trình Ban chỉ đạo cuộc thi:

Thành lập Hội đồng giám khảo chấm giải thưởng.

Tổ chức trưng bày triển lãm.

Tổ chức Lễ trao giải thưởng vào tháng 9 năm 2010 nhân dịp tổ chức Cuộc thi triển lãm sáng tạo khoa học công nghệ trẻ quốc tế lần thứ 7 năm 2010 tại Việt Nam (IEY 2010) nhân dịp tổ chức 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Điều 13. BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Khi các mô hình, sản phẩm dự thi có khả năng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp...) Ban Tổ chức có trách nhiệm hướng dẫn cho tác giả đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ theo Quy định hiện hành.

Điều 14. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Bản Thể lệ này đã được Ban chỉ đạo cuộc thi xem xét thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện, nếu có điểm nào chưa hợp lý, Ban Tổ chức tổng hợp trình Trưởng ban chỉ đạo xem xét, sửa đổi cho phù hợp với thực tế.

T/M HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
Q. CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CUỘC THI
PGS. TS. Hồ Uy Liêm
(Đã ký)

Số QĐ: 1105/LHH
Ngày: 18/8/2009
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ