SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Chương trình triển khai Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) giai đoạn 2012 – 2015 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Chương trình triển khai Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) giai đoạn 2012 – 2015 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Ngày 09/5/2012, UBND thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 1042/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành Chương trình triển khai Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) giai đoạn 2012 – 2015 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Mục tiêu chung của Chương trình là nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hỗ trợ các doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu trong sang thị trường các nước, đặc biệt là thị trường các nước thuộc thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO); từ đó, góp phần thực hiện chính sách vĩ mô trong phát triển hội nhập kinh tế và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Chi cuc TDC Can Tho
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ