SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 25/6/2012 đến 29/6/2012
Tuần thứ 25 năm 2012

Ngày tháng

Nội dung công việc

Thứ hai

25/6/2012

- 8h họp Hội đồng xét chọn đề tài Nghiên cứu biện pháp công nghệ cải thiện tỷ lệ sống và chất lượng cá tra giống - Tại UBND quận Thốt Nốt (QLKHCS)

- 8h họp Ban Giám đốc - Tại VP. Sở.

- 15h30 họp xây dựng cơ bản - Tại TTKT ( BGĐ, BQLDA)

Thứ ba   26/6/2012

- 8h dự Hội nghị triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT-BKHCN-BTC-BNV - Tại TP.HCM (PGĐ. Cường, P.KHTC, TT.TTTL, TTKT)

- 8h đi kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài Nghiên cứu biện pháp nâng cao chất lượng cá tra... - Tại Trung tâm Giống (GĐ, P.QLKH, P.KHTC).

- 8h làm việc với Viện năng lượng - Tại VP. Sở (PGĐ. Nguyện, P.QLKH, P.QLCN)

Thứ tư

27/6/2012  

- 8h họp trao đổi, hướng dẫn chuyển công tác đối với viên chức theo quy định của Luật viên chức - Tại Sở Nội vụ (Chánh VP)

- 14h họp Hội đồng nghiệm thu giai đoạn đề tài Nghiên cứu xác định những vấn đề TP.CT cần thực hiện liên quan đến biến đổi khí hậu toàn cầu - Tại VP. Sở (GĐ, P.QLKH)

Thứ năm

28/6/2012  

- 7h30 họp Thành ủy mở rộng - Tại HT các ban Đảng (GĐ)

- 13h30 họp BCH Đảng bộ thành phố - Tại VP. Thành ủy (GĐ)

Thứ sáu

29/6/2012

- 6h họp mặt kỷ niệm ngày sinh đồng chí Châu Văn Liêm - Tại Ô Môn (GĐ)

Lịch trực

cơ quan

- Thứ 2: P.KHTC   

- Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL      

- Thứ 4: Trạm GSMT        

- Thứ 5: VP.Sở     

- Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

        (Lịch này thay cho thư mời)
Sở Khoa học và Công nghệ
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ