SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 23/7/2012 đến 27/7/2012
Tuần thứ 29 năm 2012

Ngày tháng

Nội dung công việc

Thứ hai 23/7/2012

- 7h30 họp góp ý kế hoạch triển khai Chương trình quản lý chất thải rắn y tế - Tại VP. UBND TP.CT (đ/c Hải – GĐ.TTTTTL dự)

- 8h họp Hội đồng thẩm định công nghệ dự án đầu tư Nhà máy xử lý chất thải Ô Môn - Cần Thơ - Tại VP. Sở (PGĐ. Nguyễn Ý Nguyện, P.QLCN)

- 8h tiếp và làm việc với phái đoàn thành phố Riveside – Hoa Kỳ - Tại VP. UBND (GĐ)

- 13h30 dự họp đóng góp ý kiến cho phương án xây dựng dự án và tham quan thực địa - Tại Bộ CHQS TP.CT (PGĐ. Nguyễn Ý Nguyện)

- 13h30 dự tập huấn về SHTT - Tại Ba Vì (GĐ, Đ/C Điệp) đến 26/7/2012

- 15h30 họp BQL dự án xây dựng cơ bản - Tại TTKT&UDCN ( mời BQLDA dự)

Thứ ba   24/7/2012

- 5h45đi viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, viếng Tượng đài Bác Hồ (PGĐ. Nguyễn Ý Nguyện, TTKT&UDCN)

- 7h30 dự sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác thanh tra 6 tháng cuối năm 2012 - Tại HT BCĐ phòng chống tham nhũng (Chánh thanh tra dự)

- 8h tiếp đoàn Sở KH&CN thành phố Hải Phòng - Tại VP. Sở (PGĐ. Nguyễn Ý Nguyện, Chánh VP. Sở, LĐ. PQLCN, P.KHCS, P.QLKH )

- 9h30 tiếp và làm việc với phái đoàn thành phố Riveside – Hoa Kỳ - Tại VP. UBND (PGĐ. Nguyễn Ý Nguyện)

Thứ tư 25/7/2012  

- 8h làm việc với Chi bộ TT. Thông tin Tư liệu – TT. TTTL ( thành phần đoàn theo Quyết định)

- 13h30 dự họp sơ kết tình hình Quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm - Tại HT Dân vận TU (PGĐ. Nguyễn Ý Nguyện)

Thứ năm 26/7/2012  

- 8h làm việc với Chi bộ Văn phòng Sở – VP. Sở (thành phần đoàn theo Quyết định)

- 8h tập huấn hệ thống thông tin WISDOM - Tại HT VP. Sở

- 14h họp thẩm định nội dung, kinh phí đề tài Chương trình KH&CN thành phố Cần Thơ GĐ 2012-2020 và tầm nhìn 2030 - Tại VP. Sở (P.KHTC, P.QLKH)

Thứ sáu

27/7/2012

- Làm việc bình thường.

Lịch trực

cơ quan

- Thứ 2: P.KHTC   

- Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL      

- Thứ 4: Trung tâm QTTN&MT 

- Thứ 5: VP.Sở     

- Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

        (Lịch này thay cho thư mời)

Sở Khoa học và Công nghệ
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ