SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 20/8/2012 đến 24/8/2012
Tuần thứ 33 năm 2012

Ngày tháng

Nội dung công việc

Thứ hai 20/8/2012

- 8h góp ý đề án 115 của TTKT&UDCN - Tại VP. Sở (mời BGĐ và lãnh đạo các phòng liên quan, Chi cục TĐC)

- 10h góp ý đề án 115 của TT.TTTL - Tại VP.Sở (02 Trung tâm chuẩn bị nội dung, tài liệu)

- 15h30 giao ban XDCB  - Tại TTKT&UDCN (mời thành viên BQLDA)

Thứ ba   21/8/2012

- 7h30 học Nghị quyết Trung Ương 5 - Tại Hội trường Thành ủy (ĐU Viên – UB kiểm tra Đảng)

- 8h30 dự Hội thảo đề tài Nghiên cứu biện pháp phòng trừ sinh học các bệnh quan trọng trên dưa hấu - Tại Khoa NN&SHUD, trường ĐHCT (P.QLKH)

 

Thứ tư 22/8/2012  

- 8h dự Hội nghị tổng kết năm học 2011-2012 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2012-2013 - Tại HT Thành ủy (PGĐ. Cường)

Thứ năm 23/8/2012  

- 8h dự tập huấn về xây dựng tổ chức thương mại hóa công nghiệp - Tại TP.HCM (P.SHTT, P.QLCN) 02 ngày

 

Thứ sáu

24/8/2012

- 8h dự Hội thảo hợp tác phát triển CNTT – TT Việt Nam lần thứ XVI - tại Đồng Nai (PGĐ. Cường, VP. Sở, TT.TTTL) 02 ngày

- 8h dự Hội thảo - Tại Trung tâm Học liệu, trường ĐHCT (GĐ) 

- 14h họp thẩm định nội dung, kinh phí đề tài Nghiên cứu tạo giống lúa cực sớm của TP.CT - Tại VP. Sở (GĐ, P.QLKH, P.KHTC).

- 14h dự buổi thảo luận về đề tài Nghiên cứu và ứng dụng ozone trong quản lý dịch hại trên cây trồng và vật nuôi ở ĐBSCL-Tại trường ĐHCT (P.QLKH)

 

Lịch trực

cơ quan

- Thứ 2: P.KHTC   

- Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL    

- Thứ 4: Trung tâm QTTN&MT 

- Thứ 5: VP.Sở     

- Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

        (Lịch này thay cho thư mời)

Sở Khoa học và Công nghệ
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ