SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 27/8/2012 đến 31/8/2012
Tuần thứ 34 năm 2012

Ngày tháng

Nội dung công việc

Thứ hai 27/8/2012

- 8h họp giao ban - Tại VP. Sở (BGĐ.LĐ các phòng & đơn vị trực thuộc Sở)

- 9h dự buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp & PTNT về xúc tiến đầu tư thủy sản - Tại UBND TP.CT (PGĐ. Cường)

- 13h30 họp triển khai Quyết định số 1732/QĐ-UBND về Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ TP.CT giai đoạn 2012-2015 - Tại TT.TTTL (GĐ, P.SHTT, các phòng liên quan)

Thứ ba   28/8/2012

- 7h30 họp dự án Trạm xử lý rác thải y tế - Tại UBND TP.CT (PGĐ. Cường)

- 7h30 dự lớp Tư duy Chiến lược  - Tại Thư viện TP.CT (GĐ).

-8h họp triển khai giải thưởng WIPO & cúp vàng SHTT Việt Nam năm 2012 - Tại VP. Liên Hiệp Hội (PGĐ. Nguyện).

- 8h Hội thảo tổng kết thống kê KH&CN năm 2012 & thông qua kế hoạch năm 2013 - Tại TT.TTTL (BGĐ)

- 9h30 dự họp nghe Cty TNHH HDN giới thiệu công nghệ xử lý rác thải y tế - Tại UBND TP.CT (PGĐ. Cường).

Thứ tư 29/8/2012  

- 7h30 dự Hội thảo toàn cảnh CNTT-TT Việt Nam 2012 - Tại TP.HCM (GĐ)

- 8h dự Hội thảo Cần Thơ và các tác động của biến đổi khí hậu của đề tài Nghiên cứu xác định những vấn đề TP.CT liên quan đến biến đổi khí hậu toàn cầu - Tại VP. Sở (PGĐ. Cường, P.QLKH).

- 8h dự Hội thảo SHTT đánh giá sáng kiến sáng chế - Tại TP. HCM (đ/c Điệp)

- Tiếp và làm việc với đoàn Trung tâm Tài nguyên Thực vật - Tại VP. Sở (PGĐ. Nguyện, P.QLKH)

Thứ năm 30/8/2012  

- 7h30 dự lớp Tư duy Chiến lược  - Tại Thư viện TP.CT (GĐ).

- 7h30 đi khảo sát Trạm trung chuyển rác, bãi rác Tân Long và nghe báo cáo

định hướng phát triển dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác - Tập trung đi khảo sát tại UBND TP.CT (PGĐ. Cường)

Thứ sáu

31/8/2012

- 7h00 khám sức khỏe định kỳ  (GĐ)

- 13h30 dự Hội nghị trực tuyến Sơ kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2012 - T ại VP.UBND TP.CT (PGĐ. Nguyện)

- 14h họp thẩm định nội dung, kinh phí đề tài Nghiên cứu chế phẩm vi sinh để xử lý và tận dụng chất thải lông và da từ ngành chăn nuôi - Tại VP. Sở (GĐ, P.QLKH, P.KHTC).

Lịch trực

cơ quan

- Thứ 2: P.KHTC   

- Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL     

- Thứ 4: Trung tâm QTTN&MT 

- Thứ 5: VP.Sở     

- Thứ 6: P.KHTC

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

        (Lịch này thay cho thư mời)

Sở Khoa học và Công nghệ
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ