SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 10/9/2012 đến 14/9/2012
Tuần thứ 35 năm 2012

Ngày tháng

Nội dung công việc

Thứ hai 10/9/2012

- 8h họp giao ban, triển khai ngày Pháp luật - Tại VP. Sở (BGĐ, LĐ các phòng & đơn vị trực thuộc Sở)

- 13h30 họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết, đề án trình tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) HĐND  thành phố Cần Thơ khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 - Tại VP Đoàn ĐBQH (PGĐ. Cường)

Thứ ba   11/9/2012

- 7h30 đi kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài Đánh giá tải lượng chất ô nhiễm của mô hình nuôi thâm canh cá tra - Tại Thốt Nốt (BGĐ, P.QLKH, P.KHTC)

- 14h họp Nghiệm thu đề tài Điều tra, Đánh giá mối tương quan sự đa dạng sinh học và chế độ thâm canh trên ruộng lúa làm cơ sở xây dựng phương pháp điều tra dịch hại - Tại VP. Sở (PGĐ. Nguyện, P.QLKH)

Thứ tư 12/9/2012  

- 7h30 họp nghe báo cáo về các dự án đầu tư xử lý chất thải rắn công nghiệp và y tế nguy hại - Tại VP. UBND TP (GĐ)

- 8h họp tổ thẩm định nội dung, kinh phí đề tài Đánh giá thực trạng về kinh tế tư nhân và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của kinh tế tư nhân TP. Cần Thơ - Tại VP. Sở (PGĐ. Cường, P.QLKH, P.KHTC)

- 14h họp tổ thẩm định nội dung, kinh phí đề tài Nghiên cứu sử dụng bùn cống thải để sản xuất phân hữu cơ ở TP.CT - Tại VP. Sở (GĐ, P.QLKH, P.KHTC)

Thứ năm 13/9/2012  

- 7h30 họp Hội đồng tư vấn về đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn TP.CT - Tại VP.UBND TP (PGĐ. Cường)

- 8h dự Hội thảo báo cáo giữa kỳ về dự án BOT do JICA đề xuất - Tại Sở Xây dựng (PGĐ. Cường, Phạm Hoàng Dũng)

-14h họp tổ thẩm định nội dung, kinh phí đề tài Đánh giá chất lượng cuộc sống công nhân ở các khu công nghiệp – khu chế xuất của TP.CT - Tại VP. Sở (GĐ, P.QLKH, P.KHTC)

- 16h họp thông qua đề xuất dự án xử lý chất thải rắn bệnh viện do Ngân hàng thế giới tài trợ - Tại UBND TP (GĐ)

Thứ sáu

14/9/2012

- 7h30 dự kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Cần Thơ Khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 - Tại HT UBND TP.CT (GĐ)

- 8h họp giao ban KH&CN cấp quận, huyện TP.Cần Thơ lần VI - Tại HT UBND huyện Phong Điền (GĐ, PQLKH, P.SHTT, P.ATBXHN, P.QLCN, P.KHCS, Chi cục và 02 Trung tâm).

- 14h họp toàn Đảng bộ triển khai Nghị quyết TW 5 - Tại VP. Sở (mời toàn thể Đảng viên dự)

Lịch trực

cơ quan

- Thứ 2: P.KHTC   

- Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL    

- Thứ 4: Trung tâm QTTN&MT 

- Thứ 5: VP.Sở     

- Thứ 6: Trung tâm QTTN&MT

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

        (Lịch này thay cho thư mời)

Sở Khoa học và Công nghệ
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ