SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 29/10/2012 đến 02/11/2012
Tuần thứ 42 năm 2012

Ngày tháng

Nội dung công việc

 Thứ hai 29/10/2012

- 8h họp kiểm điểm lãnh đạo Sở và Đảng ủy cơ sở theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) – Tại VP. Sở (BGĐ Sở, Đảng ủy Sở)

Thứ ba   30/10/2012

- 7h30 dự phiên họp UBND thành phố tháng 10 – Tại VP. UBND TP (GĐ)

- 8h thẩm định đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân GĐ 2011-2020 trên địa bàn TP.CT – Tại Sở GD&ĐT (PGĐ. Cường)

- 9h dự Hội thảo tác động về thủy điện đến ĐBSCL – Tại KS Cửu Long ( PGĐ. Cường)

- 14h PGĐ. Cường + Chánh tranh tra Sở đi công tác Hà Nội ( hết ngày 01/11/2012)

Thứ tư 31/10/2012

- 8h kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Xây dựng vườn ươm doanh nghiệp công nghệ TBI ... – Tại trường ĐHCT (GĐ, P.QLKH, P.KHTC)

Thứ năm 01/11/2012  

- 14h tiếp Ông Dalior Tatyrek – Czech về  hợp tác EZU – Tại VP. Sở (GĐ và LĐ TT.KT&UDCN)

Thứ sáu

02/11/2012

- 14h Hội nghị phổ biến các Luật có hiệu lực thi hành – Tại VP. Sở (mời toàn thể CBCCVC dự) các đơn vị  tự lập danh sách CBCCVC tham dự

 

Lịch trực

cơ quan

- Thứ 2: P.KHTC   

- Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL    

- Thứ 4: Trung tâm QTTN&MT 

- Thứ 5: VP.Sở     

- Thứ 6: Chi cục

 Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

        (Lịch này thay cho thư mời)

Sở Khoa học và Công nghệ
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ