SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 05/11/2012 đến 09/11/2012
Tuần thứ 43 năm 2012

Ngày tháng

Nội dung công việc

Thứ hai 05/11/2012

- 8h họp giao ban – Tại VP. Sở (BGĐ, LĐ các phòng & đơn vị trực thuộc Sở)

- 8h Thanh tra Sở tiếp và làm việc với Thanh tra thành phố - Tại VP. Sở

Thứ ba   06/11/2012

- 7h30 hội thảo khoa học đề tài   - Tại VP. Sở (PGĐ. Cường, P.QLKH)

- 8h thẩm định quy hoạch CNTT của TP Cần Thơ năm 2011-2015 –Tại Sở TT&TT (PGĐ. Cường)

- 14h họp Chi bộ VP. Sở - Tại VP. Sở (mời các Đ/C Đảng viên dự)

Thứ tư 07/11/2012

- 13h30 họp nghe báo cáo nghiên cứu khoa học về chống ngập thành phố Cần Thơ – Tại UBND TP (GĐ)

Thứ năm 08/11/2012  

- 7h30 tập huấn “Bản quyền trong hội nhập quốc tế” - Tại KS Xuân Khánh (GĐ. P.SHTT, TTr Sở, P.QLKHCS)

Thứ sáu 09/11/2012

- 8h kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài Sưu tầm, nhân bản toàn bộ các số An Hòa Báo ... – Tại  VP. Sở (PGĐ. Nguyện, P.QLKH, P.KHTC)

- 14h họp Hội đồng thẩm định đề tài Xây dựng biểu đồ nomogram cá nhân tiên lượng... – Tại VP. Sở (PGĐ. Nguyện, P.QLKH, P.KHTC)

    Lịch trực  cơ quan

- Thứ 2: P.KHTC   

- Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL    

- Thứ 4: Trung tâm QTTN&MT 

- Thứ 5: VP.Sở     

- Thứ 6: Trung tâm QTTN&MT

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

        (Lịch này thay cho thư mời)

Sở Khoa học và Công nghệ
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ