SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 12/11/2012 đến 16/11/2012
Tuần thứ 44 năm 2012

Ngày tháng

Nội dung công việc

Thứ hai 12/11/2012

- 15h30 họp Ban quản lý dự án – Tại TTKT (mời BQLDA dự)

Thứ ba   13/11/2012

- 8h họp Hội đồng thẩm định công nghệ hệ thống xử lý khí thải trạm trung chuyển rác hẻm 190 đường 30/4 – Tại VP. Sở (PGĐ. Cường, P.QLCN).

Thứ tư 14/11/2012

- 8h dự Hội nghị tập huấn phổ biến hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia tỉnh, huyện, xã – Tại VP.UBND TP (PGĐ. Cường)

- 14h họp kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Hệ thống thông tin tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc thành phố Cần Thơ – Tại VP. Sở (GĐ, P.QLKH, P.KHTC)

- 14h30 họp nghe báo cáo về việc cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty  TNHH  Tập đoàn Quốc tế Runlong (Việt Nam ) – Tại phòng họp số 6, UBND TP.CT (PGĐ. Cường, P.QLCN)

Thứ năm 15/11/2012  

- 7h30 BGĐ Sở tiếp công dân – Tại VP. Sở

- 7h30 Hội thảo KH&CN thành phố Cần Thơ 2012-2020 tầm nhìn đến 2030 – Tại phòng họp số 3, UBND TP (GĐ, PGĐ. Cường)

- 8h họp xét huy chương vàng chất lượng sản phẩm – Tại Hội chợ Nông nghiệp QT Cần Thơ (PGĐ. Cường, Hồng Hải & Thái)

- 8h họp Hội đồng thẩm định đề tài Xây dựng mô hình công nghệ sinh thái quản lý dịch hại trên lúa tại TP.CT – Tại VP. Sở (PGĐ. Nguyện, P.QLKH, P.KHTC)

Thứ sáu

16/11/2012

- 8h họp xét huy chương vàng chất lượng sản phẩm – Tại Hội chợ Nông nghiệp QT Cần Thơ (PGĐ. Cường, Hồng Hải & Thái)

- 8h họp kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài Nghiên cứu vai trò cộng đồng trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ và sơ cấp cứu nạn nhân bị tai nạn gao thông trên địa bàn TP.CT – Tại Sở Cảnh sát PCCC (PGĐ. Nguyện, P.QLKH, P.KHTC)

Lịch trực

cơ quan

- Thứ 2: P.KHTC   

- Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL    

- Thứ 4: Trung tâm QTTN&MT 

- Thứ 5: VP.Sở     

- Thứ 6: Văn phòng Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

        (Lịch này thay cho thư mời)

Sở Khoa học và Công nghệ
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ