SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 19/11/2012 đến 23/11/2012
Tuần thứ 45 năm 2012

Ngày tháng

Nội dung công việc

Thứ hai 19/11/2012

- 8h  họp giao ban – Tại VP. Sở (BGĐ, LĐ các phòng & đơn vị trực thuộc Sở)

- 13h30 họp về Bộ tiêu chí Nhà máy xử lý chất thải rắn nguy hại– Tại UBND TP (GĐ, Đ/C Hải - TT.TTTL)

- 14h họp góp ý Đề án Trạm kiểm định cân thông dụng tại quận, huyện – Tại VP.Sở (BGĐ, LĐ phòng KHTC, P.QLKHCS, TT.KT&UDCN)

- 18h30 dự Hưởng ứng ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông – Tại  Công viên Sông hậu (PGĐ. Cường)

Thứ ba   20/11/2012

- 8h họp kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo Nghi quyết TW 4 (Khóa XI) và đánh giá cuối năm 2012 của Chi bộ Chi cục TC-ĐL-CL – Tại Chi cục TC-ĐL-CL (Đ/C Nguyên, Đ/C  Cường, Đ/C Trâm)

- 14h họp kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo Nghi quyết TW 4 (Khóa XI) và đánh giá cuối năm 2012 của Chi bộ TT.TTTL – Tại TT.TTTL (Đ/C Nguyên, Đ/C Hồng, Đ/C Thắng)

- 14h họp nghiệm thu dự án Chuyển giao quy trình nuôi cấy nấm xanh... – Tại VP. Sở (PGĐ. Nguyện, P.QLKH)

Thứ tư 21/11/2012

- 7h30 dự Hội thảo khoa học Xây dựng nông thôn mới ứng phó với biến đối khí hậu khu vực ven biển ĐBSCL – Tại Sở KH&CN Cà Mau (PGĐ. Nguyện)

- 8h dự Hội nghị ký kết hợp tác và chuyển giao công nghệ tôm cành xanh...- Tại VP. BCĐ Tây Nam Bộ ( GĐ )

- 8h dự lớp tập huấn về Công tác điều tra tiềm lực KH&CN có thể huy động phục vụ công tác Công an – Tại KS. Phương Nam (PGĐ. Cường, Dũng CN)

- 14h họp nghiệm thu đề tài Nghiên cứu xây dựng chính sách đãi ngộ đối với cán bộ KH&CN...-  Tại P. Sở (GĐ, P.QLKH)

Thứ năm 22/11/2012  

- 8h họp kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo Nghi quyết TW 4 (Khóa XI) và đánh giá cuối năm 2012 của Chi bộ VP. Sở - Tại VP. Sở (mời toàn thể Đảng viên Chi bộ VP. Sở dự)

Thứ sáu

23/11/2012

- 8h họp kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo Nghi quyết TW 4 (Khóa XI) và đánh giá cuối năm 2012 của Chi bộ TT.KT&UDCN - Tại TT.KT&UDCN (Đ/C Nguyên, Đ/C Trâm, Đ/C Hải)

Lịch trực

cơ quan

- Thứ 2: P.KHTC   

- Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL    

- Thứ 4: Trung tâm QTTN&MT 

- Thứ 5: VP.Sở     

- Thứ 6: PKHTC

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

        (Lịch này thay cho thư mời)

Sở Khoa học và Công nghệ
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ