SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Triển khai chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ TP. Cần Thơ giai đoạn 2012 – 2015
Nhằm triển khai Quyết định 1732/QĐ-UBND ngày 23/7/2012 phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ giai đoạn 2012 – 2015, ngày 27/8/2012, Sở Khoa học & Công nghệ thành phố Cần Thơ đã tổ buổi triển khai Chương trình Chương trì nh cho cán bộ của các sở, ban ngành liên quan và doanh nghiệp.

Chương trình nhằm mục tiêu đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về đào tạo, lập, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ; đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng về sở hữu trí tuệ cho các cán bộ quản lý và thực thi của địa phương. Góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh cho các sản phẩm, dịch vụ của thành phố Cần Thơ trong thời kỳ hội nhập, trong đó ưu tiên hỗ trợ các sản phẩm mũi nhọn, chiến lược, chủ lực, đặc thù có tiềm năng xuất khẩu của thành phố.

Nội dung của chương trình gồm 2 dự án khoa học và công nghệ: dự án “Tuyên truyền phổ biến kiến thức , pháp luật, khai thác thông tin và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ” và dự án “Hỗ trợ đăng ký bảo hộ, khai thác, phát triển tài sản trí tuệ”. Đơn vị chủ trì hai dự án này là Sở Khoa học & Công nghệ thành phố Cần Thơ (Trung tâm Thông tin - Tư liệu). Chương trình này sẽ hỗ trợ từ 50 – 100% chi phí đăng lý bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, xây dựng nhãn hiệu, quyền tác giả, quyền liên quan, quyền đối với giống cây trồng tùy theo định mức hỗ trợ của từng đối tượng sở hữu trí tuệ. Mức kinh phí dành cho chương trình này gần 4 tỉ đồng bao gồm nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học -công nghệ và doanh nghiệp đóng góp.

Với các mục tiêu, nội dung và giải pháp thực hiện, chương trình dự kiến kết quả đạt được như sau: tổ chức, cá nhân doanh nghiệp và công chúng được nâng cao nhận thức về tài sản trí tuệ, chấp hành và thực hiện đúng pháp luật về sở hữu trí tuệ; trình đọ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ của công chức - viên chức các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố được nâng cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế của thành phố và cả nước. Công tác hỗ trợ xác lập và khai thác tài sản trí tuệ của nhiều đối tượng liên quan, nhất là cộng đồng doanh nghiệp; số lượng văn bản bảo hộ tăng so với giai đoạn 2006 - 2010, đặc biệt là sáng chế và giải pháp hữu ích. Chương trình sẽ hỗ trợ bảo hộ trong nước cho 80 nhãn hiệu; 20 nhãn hiệu chứng nhận/ nhãn hiệu tập thể; 10 kiểu dáng công nghiệp; 10 sáng chế/ giải pháp hữu ích; 20 bản quyền tác giả và quyền liên quan; 8 giống cây trồng; một số sản phẩm và dịch vụ chủ lực, đặc thù của địa phương được xây dựng quy trình quản lý và phát triển nhãn hiệu bền vững.  Về công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: cơ chéo phối hợp được xây dựng góp phần gia tăng chất lượng phối hợp và hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong hệ thống cơ quan thực thi của thành phố, góp phần tạo niềm tin của tổ chức, cá nhân đến việc xác lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Về công tác khai thác thông tin: nguồn thông tin dữ liệu về sở hữu trí tuệ và khoa học, công nghệ được xây dựng và lưu trữ để phục vụ nhu cầu sử dụng; thành lập góc thư viện chuyên ngành, wedsite sở hữu trí tuệ, kết nối đường truyền thông tin Cục sở hữu trí tuệ và Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng thông tin phục vụ phát triển.
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ