SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Danh sách cá nhân được cấp thẻ hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp
Danh sách cá nhân đã tham dự kiểm tra nghiệp vụ và được cấp thẻ hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp được cập nhật đến ngày 24/8/2012
Chi tiết xem ở file đính kèm.
File đính kèm
3223_File 1 Danh sach ca nhan 24 8 2012.xls
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ