SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Thông báo về việc báo cáo hoạt động KH&CN cấp quận, huyện năm 2012
Báo cáo hoạt động KH&CN cấp quận, huyện năm 2012 và bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch công tác năm 2013.

Kính gửi: Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các quận/huyện

Thành phố Cần Thơ

 

Căn cứ công văn số 109/BKHCN-KHTC ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Bộ Khoa học và công nghệ về việc hướng dẫn bổ sung kế hoạch khoa học công nghệ 5 năm 2011-2015 và xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách khoa học công nghệ năm 2013;

Căn cứ công văn số 3525/BKHCN-BĐP ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo kết quả hoạt động khoa học công nghệ cấp cơ sở.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố đề nghị lãnh đạo các Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các quận/huyện báo cáo kết quả hoạt động khoa học công nghệ quận/huyện năm 2012 và bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch năm 2013 theo phụ lục đính kèm.

Báo cáo vui lòng gửi về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố trước ngày 25/12/2012 để tổng hợp. Đồng thời gửi trực tiếp qua email về địa chỉ: nduyen83@gmail.com hoặc huynhkhai@cantho.gov.vn

Trân trọng cám ơn và kính chào./.

Phòng Quản lý KH&CN cơ sở
File đính kèm
3225_Mẫu BC KHCN quận, huyện 2012 và KH 2013.doc
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ