SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 10/12/2012 đến 14/12/2012
Tuần thứ 48 năm 2012

Ngày tháng

Nội dung công việc

Thứ hai 10/12/2012

- 6h GĐ dự tổng kết năm 2012 tại huyện Thới Lai

- 7h30 dự Hội thảo quy hoạch tổng thể hệ thống cây xanh TP.CT đến năm 2030 – Tại KS Ninh Kiều (P.QLCN).

- 14h dự lễ ký kết thỏa thuận giữa Viện Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc và UBND TP.CT về việc xây dựng Dự án Vườn ươm Công nghệ - Tại VP.UBND TP.CT (PGĐ. Cường).

- 14h họp Chi bộ VP. Sở - Tại HT VP. Sở (mời toàn thể Đảng viên trong Chi bộ dự)

Thứ ba   11/12/2012

- 7h30 dự Hội thảo Phát huy năng lực của trí thức trẻ tại các cơ quan, đơn vị TP.CT – Tại HT Bảo tàng TP.CT (PGĐ. Cường, CVP dự).

- 13h30 họp Hội đồng thẩm định nghe báo cáo Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động – Tại UBND TP (PGĐ. Cường)

Thứ tư 12/12/2012

- 7h30 dự Hội nghị tổng kết công tác Tuyên Giáo năm 2012 – Tại HT các ban của Thành ủy (Đ/C Hồng)

- 8h họp nghiệm thu đề tài Xây dựng nhiệm vụ KH&CN phục vụ Chương trình xây dựng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao TP.CT giai đoạn 2011-2015 – Tại VP. Sở (PGĐ. Nguyện, P.QLKH)

- 9h họp giới thiệu trao đổi công cụ hỗ trợ ra Quyết định hữu hiệu mạnh mẽ RDM do nhóm sinh viên Ngân hàng Thế giới chuẩn bị - Tại VP. Ban Biến đổi Khí hậu (PGĐ. Cường).

Thứ năm 13/12/2012  

- 7h30 họp Cải cách hành chính – Tại HT Thành ủy (trưởng, phó phòng thuộc Sở dự).

- 14h họp nghiệm thu đề tài Các nhiệm vụ KH&CN phục vụ Khoa học – Xã hội nhân văn TP.CT giai đoạn 2011-2015 – Tại VP. Sở (PGĐ. Nguyện, P.QLKH)

Thứ sáu 14/12/2012

- 8h dự Hội nghị Tài nguyên & Môi trường vì sự Phát triển Bền vững – Tại TP.HCM (GĐ).

- 14h họp nghe báo cáo kết quả làm việc với nhà tài trợ JICA cho Dự án nhà máy cấp nước tại TP.CT – Tại  UBND TP (PGĐ. Cường)

   Lịch trực  cơ quan

- Thứ 2: P.KHTC   

- Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL    

- Thứ 4: Trung tâm QTTN&MT 

- Thứ 5: VP.Sở      

- Thứ 6: Văn phòng Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

Sở Khoa học và Công nghệ
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ