SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 24/12/2012 đến 28/12/2012
Tuần thứ 50 năm 2012

Ngày tháng

Nội dung công việc

 Thứ hai 24/12/2012

- 8h tổng duyệt Video tổng kết năm 2012 – Tại VP.Sở (BGĐ, LĐ. TT.TTTL và  các phòng dự)

- 14h họp nghiệm thu đề tài Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý đô thị tại thành phố Cần Thơ – Tại VP. Sở (PGĐ. Nguyện, P.QLKH)

Thứ ba   25/12/2012

- 7h30 Hội nghị tổng kết ngành KH&CN năm 2012 – Tại VP. Sở (BGĐ, Trưởng, phó các phòng & đơn vị trực thuộc Sở dự).

- 8h dự Hội nghị của Chính phủ với các địa phương để triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 – Tại phòng họp trực tuyến, UBND TP (BGĐ) 02 ngày

Thứ tư

26/12/2012

- 14h họp nghiệm thu giai đoạn đề tài Nghiên cứu xác định tác nhân gây bệnh vàng toàn thân trên cá tra nuôi...- Tại VP. Sở (GĐ, P.QLKH)

Thứ năm

27/12/2012  

- 8h dự Hội thảo về SHTT – Tại TP. HCM (GĐ, P.SHTT, Thanh tra Sở dự)

- 14h họp toàn Đảng bộ - Tại VP. Sở (mời các Đ/C Đảng viên dự)

Thứ sáu

28/12/2012

- 8h họp xét thi đua khen thưởng năm 2012 của Sở - Tại VP. Sở (BGĐ, ĐD BCH Công đoàn, ĐD BCH Chi đoàn, ĐD lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở dự)

Lịch trực

cơ quan

- Thứ 2: P.KHTC   

- Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL    

- Thứ 4: Trung tâm QTTN&MT 

- Thứ 5: VP.Sở     

- Thứ 6: Chi cục TCĐLCL

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

        (Lịch này thay cho thư mời)

Sở Khoa học và Công nghệ
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ