SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 07/01/2013 đến 11/01/2013
Tuần thứ 2 năm 2013

Ngày tháng

Nội dung công việc

Thứ hai 07/01/2013

- 9h họp chuẩn bị triển khai NQ TW6 – Tại VP. Sở (BGĐ, CPV, TP.QLKH)

- 14h họp đánh giá các tiêu chí xác nhận doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao – Tại Sở Công thương (Chi cục TC-ĐL-CL)

Thứ ba   08/01/2013

- 8h dự Hội nghị trực tuyến triển khai lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp – Tại VP Đoàn ĐBQH (GĐ).

- 14h họp nghiệm thu đề tài Sưu tầm, nhân bản các số An Hòa Báo... – Tại VP. Sở (PGĐ. Cường, P.QLKH)

Thứ tư 09/01/2013

- 7h dự Hội nghị thuộc Chương trình Nông thôn Miền núi – Tại Bình Định (GĐ, P.QLKH, TT.KT&UDCN) hết tuần

Thứ năm 10/01/2013  

- 7h30 họp thông qua Quy hoạch Dự án Khu di tích lịch sử Lộ Vòng Cung Cần Thơ – Tại Bộ CHQS TP ( PGĐ. Cường )

- 8h dự Hội thảo Chia sẻ, học hỏi, đối thoại về ứng phó với biến đổi khí hậu lần 2 giai đoạn 3 – Tại KS Vạn Phát, Cồn Khương (PGĐ. Cường, Dũng QLCN)

Thứ sáu

11/01/2013

- 7h30 họp đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phối hợp, đề xuất chủ trương, thẩm định, giám sát, quản lý chất lượng, quyết toán công trình và điều chỉnh các dự án đầu tư xây dựng – Tại phòng họp số 2 UBND TP (PGĐ. Cường, Đ/c Lâm)

Lịch trực

cơ quan

- Thứ 2: P.KHTC   

- Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL    

- Thứ 4: Trung tâm QTTN&MT 

- Thứ 5: VP.Sở

- Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

        (Lịch này thay cho thư mời)

Sở Khoa học và Công nghệ
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ