SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 14/01/2013 đến 18/01/2013
Tuần thứ 3 năm 2013

Ngày tháng

Nội dung công việc

    Thứ hai       

14/01/2013

- 7h30 dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XI – Tại HT Thành ủy  (BGĐ)

Thứ ba   15/01/2013

- 7h30 dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XI – Tại HT Thành ủy  (BGĐ)

Thứ tư

16/01/2013

- 7h BGĐ tiếp công dân – Tại VP. Sở

- 8h họp Hội đồng tuyển chọn đề tài Tuyển chọn các vi sinh vật để sản xuất chế phẩm sinh học nhằm kiểm soát bệnh cháy lá, đốm vằn và cháy bìa lá trên lúa vùng ĐBSCL – Tại VP. Sở (GĐ, P.QLKH)

- 8h dự Hội nghị tổng kết ngành Công thương năm 2012 – Tại phòng họp trực tuyến UBND TP.CT (PGĐ. Cường)

- 14h GĐ tiếp và làm việc với Dự án AKIZ – Tại VP. Sở

- 14h30 dự lễ khởi động dự án tăng cường tác động của CCHC ở thành phố Cần Thơ – Tại KS Ninh Kiều 2 (PGĐ. Cường)

Thứ năm

17/01/2013  

- 8h họp giao ban – Tại VP. Sở (BGĐ, LĐ các phòng & đơn vị trực thuộc Sở dự)

- 14h họp nghiệm thu đề tài Đánh giá hiện trạng và định hướng phát triển sản phẩm cơ khí trọng điểm của TP.CT giai đoạn 2010 – 2015 tầm nhìn 2020... – Tại VP. Sở (PGĐ. Cường, P.QLKH)

Thứ sáu

18/01/2013

- 8h họp tổng kết công tác thi đua năm 2012 của khối 4 – Tại HT Liên minh HTX (PGĐ. Cường, Đ/C Xa)

Lịch trực cơ quan

- Thứ 2 :P.KHTC    -  Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL     - Thứ 4 : Trung tâm QTTN&MT  - Thứ 5  : VP.Sở - Thứ 6: Chi cục TC-ĐL-CL

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

        (Lịch này thay cho thư mời)

Sở Khoa học và Công nghệ
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ