SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 21/01/2013 đến 25/01/2013
Tuần thứ 4 năm 2013

Ngày tháng

Nội dung công việc

Thứ hai 21/01/2013

- 7h dự Hội nghị Tổng kết công tác KHCN&MT năm 2012 và triển khai công tác năm 2013 – Tại Nhà Văn hóa đa năng quân khu (GĐ)

Thứ ba   22/01/2013

- 7h30 dự Hội nghị Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2012 & phát động phong trào năm 2013 – Tại HT Công an TP (VP. Sở)

- 8h họp báo Hội thi sáng tạo KHKT thành phố Cần Thơ lần VII – Tại  UBND TP.CT (PGĐ. Cường, P.SHTT)

- 14h họp nghiệm thu đề tài Nghiên cứu phát triển kỹ thuật ương nuôi cá Chình Hoa...– Tại VP. Sở (GĐ, P.QLKH)

Thứ tư 23/01/2013

- 7h30 báo cáo chuyên đề Nghị quyết TW 6 – Tại HT Thành ủy (GĐ)

- 8h họp kiểm tra tiến độ đề tài Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học để xử lý rơm rạ và sử dụng phân hữu cơ ...– Tại huyện Vĩnh Thạnh, TP.CT (BGĐ, P.QLKH, P.KHTC)

Thứ năm 24/01/2013  

- 13h30 Hội nghị góp ý kiến cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 – Tại TT.KT&UDCN (mời toàn thể CBCCVC dự)

- 14h họp kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài Hoàn thiện môi trường đầu tư để thu hút vốn đầu tư trực tiếp (FDI) tại TP.CT – Tại VP. Sở (GĐ, P.QLKH, P.KHTC)

Thứ sáu 25/01/2013

- 8h họp Hội đồng thẩm định nội dung, kinh phí đề tài Đa dạng hóa một số sản phẩm nước giải khát làm từ dâu Hạ Châu – Tại VP. Sở  (GĐ, P.QLKH, P.KHTC)

-14h kiểm tra tiến độ thực hiện Đề án thành lập Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN Cần Thơ – Tại UBND TP (BGĐ, Đ/C Khai)

   Lịch trực   cơ quan

- Thứ 2: P.KHTC   

- Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL     

- Thứ 4: Trung tâm QTTN&MT 

- Thứ 5: VP.Sở

- Thứ 6: Trung tâm QTTN&MT 

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

Sở Khoa học và Công nghệ
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ