SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 28/01/2013 đến 01/02/2013
Tuần thứ 5 năm 2013

Ngày tháng

Nội dung công việc

 Thứ hai       

28/01/2013

- 8h Giao kế hoạch năm 2013 cho các phòng & đơn vị - Tại VP. Sở (P.QLCN, VP Sở, P.ATBXHN, P.SHTT, Thanh tra)

- 8h dự Hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu nghèo và biến đổi khi hậu trên địa bàn TP.CT – Tại 80 Phan Đình Phùng TP.CT (PGĐ. Cường)

- 14h Giao kế hoạch năm 2013 cho các phòng & đơn vị - Tại VP. Sở (Chi cục, P.QLKH)

Thứ ba   29/01/2013

- 8h họp báo cáo Đề án thành lập Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN thành phố Cần Thơ - Tại VP. UBND (BGĐ, Đ/c Khai)

- 13h30 dự họp phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2013 của UBND TP Cần Thơ ( họp trực tuyến ) – Tại UBND TP (GĐ)

Thứ tư

30/01/2013

- 7h30 dự triển khai Cải cách hành chính năm 2013 – Tại VP. UBND TP

(Chánh VP + Trúc)

- 8h họp kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài Thực trạng và các giải pháp phát triển tiềm lực KH&CN thành phố Cần Thơ đến năm 2015 – Tại VP. Sở (PGĐ. Cường, P.QLKH, P.KHTC)

- 14h Giao kế hoạch năm 2013 cho các phòng & đơn vị - Tại VP. Sở (TT.TTTL, TT. KT&UDCN)

Thứ năm

31/01/2013  

- 8h BGĐ làm việc về dự án năm 2013 – Tại VP. Sở (Đ/c Lâm, Đ/c Khai, Đ/c Hữu Toàn)

- 14h họp đề xuất chiến lược quy hoạch tổng thể các khu công nghệ nghệ cao – Tại VP. Sở ( BGĐ, P.QLCN)

Thứ sáu

01/02/2013

- 7h30 dự lễ Kỷ niệm thành lập Đảng CSVN – Tại VP. Thành Ủy (GĐ)

- 13h30 Hội nghị CBCCVC – Tại TT.TTTL (mời toàn thể CBCCVC dự)

Lịch trực

cơ quan

- Thứ 2 :P.KHTC    -  Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL     - Thứ 4 : Trung tâm QTTN&MT  - Thứ 5  : VP.Sở - Thứ 6: Văn phòng Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

Sở Khoa học và Công nghệ
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ