SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KIỂM TRA HÀNG HÓA PHỤC VỤ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ TỴ NĂM 2013
Để đảm bảo an toàn sức khỏe và chất lượng hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013. Từ ngày 17/12/2012 đến 04/01/2013 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ đã tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa...

Để đảm bảo an toàn sức khỏe và chất lượng hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013. Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-BCĐ ngày 21/11/2012 của Ban chỉ đạo 127 thành phố Cần Thơ về Kiểm tra thị trường những tháng cuối năm 2012 và Công tác kiểm tra thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013. Từ ngày 17/12/2012 đến 04/01/2013 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ đã tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa tại 09 cơ sơ kinh doanh sản phẩm điện – điện tử và 11 cơ sở kinh doanh sản phẩm xăng dầu.

Qua kiểm tra, có 06/09 cơ sở kinh doanh sản phẩm điện – điện tử (tương ứng 14/70 nhãn) có nhãn hàng hóa chưa đầy đủ theo quy định tại nghị định 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hóa và 01/09 cơ sở còn sản phẩm điện – điện tử chưa gắn dấu hợp quy CR. Đoàn kiểm tra 62 cột bơm của 11 cơ sở kinh doanh xăng dầu tất cả các cột bơm đều có tem kiểm định và còn hiệu lực sử dụng, Đoàn kiểm tra đo lường ngẫu nhiên 27 cột bơm xăng dầu, Kết quả: 10/11 cơ sở có cột bơm được kiểm tra đạt yêu cầu về đo lường, 01/11 cơ sở (tương ứng 01/27 cột bơm) có cột bơm không đạt yêu cầu về đo lường. Về chất lượng, Đoàn đã lấy 04 mẫu điện – điện tử và 10 mẫu xăng dầu (tương ứng 14 mẫu/14 cơ sở) gửi đi thử nghiệm. Qua kết quả thử nghiệm tại Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, tất cả 14 mẫu đều đạt yêu cầu về chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2009/BKHCN và QCVN 04:2009/BKHCN.

Kết quả kiểm tra lần này cho thấy công tác quản lý các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán đã được các cơ quan chức năng chú trọng, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, đặc biệt là về chất lượng. Tuy nhiên, nhìn chung một số cơ sở kinh doanh sản phẩm điện – điện tử còn lơ là, chủ quan trong việc lựa chọn sản phẩm kinh doanh dẫn đến vẫn còn hàng hóa có nhãn chưa đầy đủ và không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra cũng như phối hợp Thanh kiểm tra với các Sở, ban ngành trong thời gian tới.  

Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ