SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Thông báo tổ chức Hội nghị giao ban KH&CN cấp quận, huyện thành phố Cần Thơ lần VIII
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh tổ chức Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ cấp quận, huyện thành phố Cần Thơ lần VIII vào 14 giờ 00 ngày 25/09/2013.

                                                      THƯ MỜI

 

Căn cứ thông báo số 467/TB-SKHCN ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ về việc Kết luận Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ cấp quận, huyện TP. Cần Thơ lần VII tại quận Thốt Nốt;

          Căn cứ kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ các quận, huyện thành phố Cần Thơ năm 2013, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh tổ chức “Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ cấp quận, huyện thành phố Cần Thơ lần VIII”.    

         * Chủ trì:  - Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh

                          - Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố.

          * Thành phần: Trân trọng kính mời

                - Đại diện lãnh đạo Liên hiệp các Hội KH&KT TP. Cần Thơ;

            - Đại diện lãnh đạo Viện Kinh tế - Xã hội TP. Cần Thơ;

            - Đại diện lãnh đạo Viện lúa ĐBSCL;

            - Đại diện lãnh đạo Trường ĐH Kỹ thuật-Công nghệ Cần Thơ;

            - Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Tây Đô;

            - Đại diện lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Cần Thơ;

            - Đại diện lãnh đạo Trung tâm Khuyến công Cần Thơ;

            - Đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN;

            - Lãnh đạo Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các quận/huyện;

 * Nội dung:

      - B/c Tóm tắt tình hình hoạt động KH&CN các quận, huyện thành phố Cần Thơ 9 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

       - B/c Tóm tắt Đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ trên các lĩnh vực của các quận huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

       - Đóng góp ý kiến của đại biểu tham dự.

* Thời gian:  14 giờ 00 ngày 25 tháng 9 năm 2013

* Địa điểm:  Hội trường UBND huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố trân trọng kính mời quí Đại biểu tham dự và đóng góp ý kiến cho Hội nghị. Thông tin chi tiết về việc tổ chức, xin vui lòng liên hệ:

           Phòng Quản lý KH&CN cơ sở - Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ

           ĐT: 0710.3819070 (gặp Ngọc Duyên) - Email: ngocduyen@cantho.gov.vn

           Trân trọng kính chào./.

Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ