SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Tập huấn phổ biến văn bản pháp quy đối với sản phẩm mũ bảo hiểm, điện – điện tử và đồ chơi trẻ em
Sáng ngày 24/5/2013, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ đã tổ chức lớp Tập huấn phổ biến văn bản pháp quy đối với sản phẩm mũ bảo hiểm, điện – điện tử và đồ chơi trẻ em.Tham dự lớp tập huấn có trên 20 đại biểu đến từ Ban An toàn giao thông, các cơ sở kinh doanh sản phẩm mũ bảo hiểm, điện – điện tử và đồ chơi trẻ em, phòng kinh tế hạ tầng quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Các đại biểu đã nghe các báo cáo viên đến từ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng và đại diện Thanh tra sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ phổ biến các nội dung như:

- Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan như: Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về Nhãn hàng hóa; Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa; Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em”; Thông tư 21/2009/TT-BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử”; Thông tư số 16/2010/TT-BKHCN ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử; Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe máy”.

- Thủ tục công bố hợp quy đối với các sản phẩm mũ bảo hiểm, điện – điện tử và đồ chơi trẻ em.

- Chế tài đối với các hành vi vi phạm về nhãn, chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy các sản phẩm mũ bảo hiểm, điện – điện tử và đồ chơi trẻ em theo quy định như nghị định số 54/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 112/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại.

Mục đích lớp tập huấn nhằm trang bị cho các cơ sở kinh doanh kiến thức liên quan đến sản phẩm kinh doanh: nhãn hàng hóa; công bố hợp quy và chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm mũ bảo hiểm, điện – điện tử và đồ chơi trẻ em; góp phần bảo vệ quyền lợi của các cơ sở kinh doanh sản phẩm mũ bảo hiểm, điện – điện tử; đồ chơi trẻ em và quyền lợi người tiêu dùng.

Một số hình ảnh của lớp tập huấn:

DSC06896.JPG
Các đại biểu tham dự lớp tập huấn

DSC06897.JPG
Ks. Nguyễn Hồng Hải - báo cáo viên

DSC06932.JPG
Ks. Ngô Minh Thái - Báo cáo viên

DSC06912.JPG
Ông Nguyễn Hồng Hải trao đổi những câu hỏi của đại biểu

Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ