SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Nghiệm thu đề tài “Ứng dụng Công nghệ sinh học để chuyển hóa đạm và lân trong xử lý nước rỉ rác tại thành phố Cần Thơ”

[11/06/2013 08:19]

Sau 2 năm thực hiện, ngày 7/6/2013, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu kết quả đề tài “Ứng dụng Công nghệ sinh học để chuyển hóa đạm và lân trong xử lý nước rỉ rác tại thành phố Cần Thơ” do PGS.TS Cao Ngọc Điệp – Viện NC&PT Công nghệ Sinh học, Đại học Cần Thơ làm chủ nhiệm.

Qua thời gian nghiêrn cứu, Ban chủ nhiệm đã phân lập và tuyển chọn được 3 dòng vi khuẩn khử đạm, 2 dòng tích lũy poly-P và 2 dòng vi khuẩn tạo chất kết tụ sinh học tốt từ bãi rác và chất thải. Sau 72 giờ xử lý nước rỉ rác,  2 dòng vi khuẩn khử đạm là Pseudomonas stutzeri (dòng D3b) và Bacillus subtilis (dòng DTT1) dị dưỡng có khả năng loại bỏ ammonium  trên 90%, orthophosphate 73% và tỉ lệ khí ammoniac thoát ra thấp nhất.

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, khi bổ sung bùn hoạt tính và giá bám cho hiệu quả xử lý đạm và lân trong nước  rỉ rác cao. Thí nghiệm ở mô hình 100 lít và 1000 lít, hàm lượng ammonium và lân hòa tan giảm, đạt tiêu chuẩn loại B1 theo QCVN 25:2009/BTNMT, đồng thời, thời gian lưu nước không quá 30 giờ.

Nhóm nghiên cứu đã xây dựng được sơ đồ hệ thống xử lý nước rỉ rác bao gồm vi khuẩn kết tụ sinh học kết hợp với PAC (poly aluminum cloride), lọc qua than  hoạt tính và cỏ veltiver cho kết quả nước đạt tiêu chuẩn loại B (theo QCVN 24 và 25:2009/BTNMT) trước khi thải ra sông rạch.

DSC04181.JPG

DSC04184.JPG

PGS.TS Cao Ngọc Điệp đại diện Ban chủ nhiệm báo cáo kết quả đề tài

DSC04185.JPG

Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả,  sản phẩm đề tài, và đề nghị ban chủ nhiệm tiến hành kiểm tra một số chỉ tiêu của chế phẩm sinh học trước khi chuyển giao. Đồng thời, hội đồng cũng gợi ý tiếp tục hoàn thiện quy trình xử lý nước rỉ rác và thực hiện ở quy mô lớn hơn trong các nghiên cứu tiếp theo.

Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài