SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Kiểm tra Đo lường và Chất lượng xăng dầu trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Nhằm quản lý tốt hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Cần Thơ, từ 26/3 đến 12/4/2013 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ đã tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành về đo lường, chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường tại 27 cơ sở trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Đợt kiểm tra nhằm tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đến doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xăng dầu; phát hiện, ngăn ngừa các vi phạm pháp luật về lĩnh vực đo lường và chất lượng xăng dầu; tăng cường quản lý nhà nước và bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng, góp phần đảm bảo an ninh kinh tế, an toàn xã hội.Qua kiểm tra, Đoàn đã phát hiện 02 cơ sở sử dụng cột bơm có sai số vượt mức cho phép (tỷ lệ 7,4% trên tổng số cơ sở được kiểm tra). Về chất lượng, Đoàn đã lấy 24 mẫu xăng dầu để thử nghiệm chất lượng. Kết quả thử nghiệm của Trung tâm kỹ thuật và ứng dụng công nghệ Cần Thơ, có 01 mẫu xăng không đạt chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2009/BKHCN. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã chuyển hồ sơ các cơ sở vi phạm sang thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Kết quả kiểm tra cho thấy, các cơ sở kinh doanh xăng dầu còn lơ là, chủ quan trong việc quản lý, kiểm tra các cột bơm xăng dầu dùng trong hoạt động kinh doanh. Vẫn còn cơ sở vì lợi nhuận dẫn đến kinh doanh xăng dầu vi phạm về chất lượng.
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra cũng như phối hợp Thanh kiểm tra với các Sở, ban ngành kiểm tra các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố trong những tháng còn lại của năm 2013.

Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ