SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Giấy mời tham dự hội thảo

[04/07/2013 16:26]

Thực hiện nhiệm vụ “Duy trì và nâng cao năng lực Mạng lưới TBT Cần Thơ” thuộc nhiệm vụ 5 của Chương trình triển khai Đề án thực thi Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn thành phố Cần Thơ (theo Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 09/5/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ thông báo đến quý thành viên Hội thảo khoa học với chủ đề: “Hoạt động TBT trong hoạt động kinh tế quốc tế” do Văn phòng TBT Việt Nam tổ chức như sau:

Thành phần tham dự: Các công chức thuộc Mạng lưới TBT Cần Thơ

Thời gian dự kiến: ngày 26-27/7/2013 (chưa tính ngày đi lại)

Địa điểm:  Thị xã Cửa Lò, Thành phố Vinh – Nghệ An

Nội dung:

1. Đánh giá việc chuẩn bị cơ sở dữ liệu về TBT phục vụ hoạt động hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp, các cơ quan quản lý có liên quan;

2. Đánh giá hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về TBT trong thời kỳ hội nhập quốc tế của các Điểm TBT thuộc Mạng lưới TBT Việt Nam;

3. Đánh giá việc triển khai và thực thi các chương trình, dự án, kế hoạch và nhiệm vụ thuộc Đề án 682/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của các Điểm TBT thuộc Mạng lưới TBT thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2013 và phương hướng hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2013;

4. Trao đổi và xác định nhu cầu triển khai hệ thống thông tin trực tuyến về TBT nhằm đáp ứng yêu cầu xử lý và trao đổi thông tin (exchange information) của Ủy ban TBT đối với các nước thành viên WTO trong giai đoạn hiện nay.

Chi phí: các chi phí ăn, ở, đi lại do đơn vị cử công chức tham dự thanh toán. (Tuy nhiên, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ sẽ cố gắng bố trí xe, liên hệ phòng nghỉ trước cho các cá nhân đăng ký).

(Có thể tham khảo tại: http://tbt.org.vn/ hoặc

http://sokhcn.cantho.gov.vn/Default.aspx?tabid=194)

Chi cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng Cần Thơ
File đính kèm
4092_Thu moi TBT.pdf 4092_Bang dang ky hoi thao.doc
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ